Home Cho thuê nhà

Thủ tục cng chứng hợp đồng thu nh?


Ti thu một cửa hng dịn tích 40m2 tại qụn Hai Bà Trưng, H Nội. Thời hạn thu là 5 năm, ti mún bít thủ tục cng chứng hợp đ̀ng thu nhà? (Hà Vịt Cường; Email: cuong.nhim@gmail.com).

Trả lời:

Đìu 492 Ḅ lụt dn sự năm 2005 (BLDS) quy định: 'Hợp đồng thu nh ở phải được lập thnh văn bản, nếu thời hạn thu từ su thng trở ln th phải c cng chứng hoặc chứng thực v phải đăng k, trừ trường hợp php luật c quy định khc'.

Đ̉ được cng chứng hợp đ̀ng thu nhà bạn cùng người cho thu lin ḥ tới Văn phòng cng chứng trn địa bàn thành ph́ Hà Ṇi đ̉ làm thủ tục Theo quy định tại Khoản 1 Đìu 37 Lụt Cng chứng năm 2006 (LCC) quy định: 'Cng chứng vin của tổ chức hnh nghề cng chứng c thẩm quyền cng chứng cc hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thnh phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hnh nghề cng chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều ny' Khoản 2 - Cng chứng vin của cc tổ chức hnh nghề cng chứng c thẩm quyền cng chứng di chc, văn bản từ chối nhận di sản l bất động sản.

Vì bạn khng cung ćp cụ th̉, người cho thu nhà đã ḱt hn hay chưa? Tình trạng nhà đ́t như th́ nào? Chúng ti giả định, nhà đ́t này thục sở hữu chung vợ ch̀ng của người cho thu. Đ̉ tín hành thủ tục cng chứng thì bạn cùng người cho thu phải xút trình những gíy tờ sau: CMND, ḥ kh̉u của các bn; Chứng nḥn ḱt hn; Gíy chứng nḥn quỳn sử dụng đ́t và quỳn sở hữu nhà ở (của bn cho thu nhà).

Luật sư Vũ Thị Hin

CNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

VĂN PHNG CNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

 Địa chỉ: Số 335 Kim M - Ba Đnh H Nội

Tư vấn tổng đi 04 -1088 phm số 4 -4 hoặc phm 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166
mẫu hợp đồng cho thu nh được nhiều người tin dng


Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn