Home Cho thuê nhà
71d3ccd8ba005e5e0711(1).jpg_1563345261.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Sông Thao, 4,6x30, 3 lầu, 45 triệu
Sông Thao, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
1f96977ce1a405fa5cb5.jpg_1563345129.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Cự Lượng, 4,5x25 m2, 2 lầu, 53 triệu
Phạm Cự Lượng, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
576a12b4646c8032d97d.jpg_1563345065.jpgCho thuê ṭa nhà văn pḥng mặt tiền đường Phạm Cự Lượng, 4,2x25,5 m2, 6 lầu, 95 triệu
Phạm Cự Lượng, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
04b80b0da0dc44821dcd.jpg_1563184289.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng, 5,2x20, 1,5 lầu, 35 triệu
Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
a3da96603db1d9ef80a0.jpg_1563184024.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng, 5x20 m2, 3 lầu, 45 triệu
Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
3ff35934f2e516bb4ff4.jpg_1563183715.jpgCho thuê nhà hẻm đường Nguyễn Minh Hoàng, 5x16 m2, 3 lầu, 35 triệu
Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
5c21ef3a0aeceeb2b7fd.jpg_1563183550.jpgCho thuê nhà hẻm đường Phan Đăng Lưu, 5x20 m2, 4 lầu, 75 triệu
Phan Đăng Lưu, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0c7b9a9c1a58fe06a749.jpg_1562828682.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Phan Xích Long, 8x16 m2, 3 lầu, 230 triệu
Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
cad55fb0dc74382a6165.jpg_1562828452.jpgCho thuê nhà hẻm đường Lê Văn Sỹ, 6,5x12 m2,3 lầu, 38 triệu
Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
170b95b8fe851adb4394.jpg_1562660082.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trọng Lội, 4,3x27 m2, 4 lầu, 3500 usd
Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ce249793fcae18f041bf.jpg_1562659965.jpgCho thuê nhà hẻm đường Lê Văn Sỹ, 9,5x18 m2, 3 lầu, 75 triệu
Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
3fef7a541169f537ac78.jpg_1562659858.jpgCho thuê ṭa nhà văn pḥng mặt tiền đường Ngô Thị Thu Minh, 6x17 m2, 6 lầu, 4000 usd
Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
22d07f63145ef000a94f.jpg_1562659782.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Hoa Sứ, 4x16 m2, 3 lầu, 45 triệu
Hoa Sứ, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
f880158770a094fecdb1.jpg_1562235232.jpgCho thuê nhà hẻm đường Nguyễn Minh Hoàng, 6x16 m2, 4 lầu, 31 triệu
Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
2403102b750c9152c81d.jpg_1562235100.jpgCho thuê nhà hẻm đường Bạch Đằng, 4x15 m2, 2 lầu, 25 triệu
Đường Bạch Đằng, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam
977ac29aa7bd43e31aac.jpg_1562235024.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Lam Sơn, 4,6x27 m2, 2 lầu, 50 triệu
Lam Sơn, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
569b2d614846ac18f557.jpg_1562234722.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Lam Sơn, 4,5x18 m2, 3 lầu, 28 triệu
Lam Sơn, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
4ab9f8b59d9279cc2083.jpg_1562234606.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Tiền Giang, 4x18 m2, 4 lầu, 40 triệu
Tiền Giang, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
b336c928ac0f4851111e.jpg_1562234546.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Thăng Long, 5x18 m2, 3 lầu, 35 triệu
Thăng Long, Phường 4, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
bc10886b0d2be975b03a.jpg_1562234424.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Phan Xích Long, 4x18 m2, 4 lầu, 90 triệu
Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
7bb37bbddeba3ae463ab.jpg_1561627623.jpgCho thuê nhà hẻm đường Cộng Ḥa, 4,3x23 m2 , 2 lầu, 30 triệu
Cộng Ḥa, Phường 4, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
f7665ea7fba01ffe46b1.jpg_1561627405.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển, 4x17 m2, 4 lầu, 70 triệu
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
b4058bc52ec2ca9c93d3.jpg_1561627171.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Đặng Văn Ngữ, 5,3x18,5 m2, 3 lầu, 70 triệu
Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
noimage.jpgCho thuê ṭa nhà văn pḥng mặt tiền đường Bạch Đằng, 5x20 m2, 5 lầu, 120 triệu
Đường Bạch Đằng, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam
bbc9a3cc37b1d3ef8aa0.jpg_1561446321.jpgCho thuê nhà hẻm đường Yên Thế, 5x20 m2, 3 lầu, 35 triệu
Yên Thế, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
13e314c480b964e73da8.jpg_1561446251.jpgCho thuê ṭa nhà văn pḥng đường Yên Thế, 6x15 m2, 7 lầu, 95 triệu
Yên Thế, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
noimage.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Trường Chinh, 11x28 m2, 2 lầu, 180 triệu
Trường Chinh, Phường 13, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
61dc0830b9475d190456.jpg_1561370626.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Cộng Ḥa, 4x22 m2, 3 lầu, 58 triệu
Cộng Ḥa, Phường 4, Tân B́nh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
5e960c1fc67622287b67.jpg_1561370485.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Bạch Đằng, 5x14 m2, 6 lầu, 62 triệu
Đường Bạch Đằng, Phường 2, Tân B́nh, Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam
c11704764dc9a897f1d8.jpg_1561370349.jpgCho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu, 5x25 m2, 4 lầu, 98 triệu
Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
««1234567891011»...10 Trang kế tiếp»»

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn