Home Cho thuê nhà

Mầu hợp đồng cho thuê nhà được nhiều người sử dụng nhất


Mầu hợp đồng cho thuê nhà được nhiều người sử dụng nhất. Mẫu hợp đồng thuê nhà này được các luật sư soạn thảo rất kỹ lưỡng. VNREAL xin chia sẻ để mọi người có thể sử dụng khi có nhu cầu cần cho thuê nhà  

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------oOo--------------

 

HỢP ĐỒNG CHO THUê NHÀ

 

(Toàn bộ căn nhà tọa lạc tại …………………………….., TPHCM)

 Hôm nay, ngày 11/05/2017 chúng tôi kư tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của ḿnh gồm:

 

BêN CHO THUê: (bên A)

                                                        : ……………

Ngày tháng năm sinh                          : ……./…../…..

Chứng minh nhân dân số                    : ……… cấp ngày: ../../…. tại ….

Hộ khẩu thường trú                             : ………………………………

 

BêN THUê: (Bên B)

…………………….

Địa chỉ: …………………….

Đại diện:  …………          : Chức vụ:  ………….

Ngày tháng năm sinh                        : ….//….

Thẻ căn cước số                                 : ….. cấp ngày: /…./….. tại: ……                

Thường trú tại                                   : …. ……………………………

 

Bằng hợp đồng này, hai bên đồng ư thực hiện việc thuê nhà với các điều khoản và điều kiện sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH THUê :

 

Bên A đồng ư cho Bên B thuê toàn bộ căn nhà số …………………..và các trang thiết bị, nội thất sẽ được liệt kê trong biên bản bàn giao nhà.

Mục đích thuê:  Làm văn pḥng đại diện.

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUê:

 

Thời hạn thuê là 02 (hai) năm 3(ba) tháng:  tính từ ngày 07/06/2017 đến ngày 07/09/2019

 

 

 

ĐIỀU 3: GIÁ THUê:

 

- Giá thuê: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu đồng)

- Giá thuê chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT và các loại chi phí sử dụng điện nước, điện thoại, tiền vệ sinh, internet, truyền h́nh cáp và chi phi dịch vụ khác.

 

 

 

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :

 

-          Bên B thanh toán tiền thuê cho Bên A bằng h́nh thức chuyển khoản theo định kỳ 01 tháng một lần vào ngày 07(bảy) đến ngày 12 (mười hai) dương lịch của tháng tiếp theo.

-          Tiền thuê nhà được tính bắt đầu từ ngày 07/06/2017.

-          Ngay sau kư hợp đồng, ngoài số tiền đặt cọc thế chân 10.000.000(mười triệu đồng) Bên B phải đặt cọc cho bên A số tiền là 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu đồng) c̣n lại, tương đương với 03 (ba) tháng tiền thuê nhà, số tiền cọc này sẽ không được trừ vào tiền thuê nhà.

-          Số tiền cọc này bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B ngày sau hợp đồng kết thúc, sau khi hai bên kư thanh lư hợp đồng và bên B hoàn tất lại việc trả nhà cho bên A.

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BêN

 

4.1- TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BêN CHO THUê (BêN A):

 

1-      Bên A có các trách nhiệm sau đây:

-          Giao phần nhà nêu tại Điều 1 cho Bên Thuê chậm nhất là ngày 30/05/2017. Các thiết bị và nội thất sẽ được liệt kê trong biên bản bàn giao nhà.

-          Bảo đảm cho Bên B sử dụng ổn định phần nhà thuê trong thời hạn thuê. Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện phần diện tích thuê.

-          Thanh toán toàn bộ chi phí c̣n tồn đọng trước khi giao nhà cho bên B (điện, nước, điện thoại…)

-          Bên A không chịu bất cứ trách nhiệm ǵ về hành vi vi phạm pháp luật của Bên B (nếu có) trong thời gian kinh doanh tại căn nhà thuê.

-          Hoàn trả lại phần tiền đặt cọc cho bên B ngay sau khi thanh lư hợp đồng thuê và bên B hoàn tất lại việc trả nhà cho bên A và hoàn tất thanh toán các khoản chi phí liên quan (điện, nước, điện thoại, internet, truyền h́nh cáp…).

 

2-      Bên A có các quyền hạn sau đây:

-          Nhận đủ tiền thuê nhà theo phương thức đă thỏa thuận tại Điều 3.

-          Được quyền kiểm tra t́nh h́nh quản lư, sử dụng nhà khi Bên A có yêu cầu

-          Đơn phương đ́nh chỉ thực hiện hợp đồng, thu hồi nhà không hoàn trả tiền cọc và không đền bù bất kỳ những thiệt hại cho Bên B nếu Bên B vi phạm một trong các hành vi sau:

+ Sử dụng mặt bằng (nhà, đất) không đúng theo hợp đồng đă kư. 

+ Tự sang nhượng hay cho thuê lại dưới bất kỳ h́nh thức nào mà không được sự đồng ư bằng văn bản của Bên A.

+ Sửa chữa nhà làm ảnh hưởng, thay đổi kết cấu công tŕnh mà không có sự đồng ư của Bên A.

+ Làm mất trật tự công cộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt b́nh thường của những người xung quanh khu vực, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường .

+ ở quá số người quy định như đă thỏa thuận(10 người)

+ Vi phạm Pháp Luật trong việc kinh doanh của ḿnh.

+ Bên B không thanh toán tiền cho Bên A theo đúng thời hạn quá 15 ngày.

 

4.2-  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BêN THUê (BêN B):

 

1-      Bên B có các trách nhiệm sau đây:

-       Sử dụng nhà thuê đúng mục đích đă thỏa thuận, trong quá tŕnh sử dụng có trách nhiệm bảo quản tốt nhà đất đă thuê, nếu để xảy ra hư hỏng hoặc thiệt hại, mất mát do Bên B gây ra th́ Bên B phải chịu toàn bộ phí tổn để khôi phục nguyên trạng thiết kế ban đầu và bồi thường thiệt hại cho Bên A. Trong trường hợp bên B không khôi phục nguyên trạng thiết kế ban đầu và bồi thường thiệt hại cho Bên A, Bên A ngưng thực hiện hợp đồng, thu hồi nhà vô điều kiện và đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định  của pháp luật.

-       Trả tiền thuê theo đúng phương thức thanh toán đă thỏa thuận.

-       Cung cấp cho bên A bản sao giấy phép đăng kư kinh doanh của công ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TDT và thẻ Căn Cước Công Dân, hộ chiếu của người đại diện theo Pháp Luật của công ty.

-       Chịu trách nhiệm chi trả các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT và các loại chi phí sử dụng điện nước, điện thoại, tiền vệ sinh, internet, truyền h́nh cáp và chi phi dịch vụ khác liên quan đến việc thuê nhà.

 

2-      Bên B có các quyền hạn sau đây:

-          Nhận nhà theo đúng hợp đồng đă kư.

-          Được phép đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà cho phù hợp với yêu cầu sử dụng nhưng không được làm ảnh hưởng, thay đổi kết cấu công tŕnh và phải được sự chấp thuận trước của Bên A.

-          Không được quyền sang nhượng hợp đồng cho bên thứ 3 với bất kỳ lư do nào.

-          Khi hết hạn hợp đồng, Bên B phải bàn giao nguyên trạng mặt bằng (nhà, đất) cho Bên A kể cả phần cải tạo, sửa chữa mặt bằng (nhà, đất) mà không được đ̣i bồi hoàn bất cứ khoản tiền nào. Riêng các thiết bị rời mà Bên B đă đầu tư th́ Bên B được quyền thu hồi.

            -    Được bên A ưu tiên tiếp tục kư hợp đồng thuê mới sau khi đă hết thời hạn thuê theo quy định

                 trong hợp đồng này.

-          Khi hết hạn hợp đồng Bên B trả lại nhà cho Bên A theo đúng hợp đồng. Nếu Bên B muốn tiếp tục thuê th́ phải được Bên A đồng ư và kư lại Hợp Đồng trong ṿng 03(ba) tháng trước khi hết thời hạn thuê.

 

ĐIỀU 5: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG:

 

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi hai bên kư kết và là cơ sở pháp lư để hai bên thực hiện các nội dung thỏa thuận nêu trên.

 

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG:

 

Hợp Đồng thuê này sẽ tự động chấm dứt vào ngày cuối cùng của thời hạn thuê.

-          Các Bên thỏa thuận về căn nhà khi hợp đồng thuê này chấm dứt như sau:

-          Sau khi hợp đồng cho thuê được chấm dứt, Bên B sẽ chuyển giao lại nguyên trạng căn nhà cho Bên A (căn cứ vào mô tả trong hợp đồng và phụ lục đính kèm) và Bên A không phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho Bên B ngoại trừ phần tiền mà Bên B đă đặt cọc (trong trường hợp chấm dứt do hết hạn thuê theo Điều 2).

-          Nếu trong trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng thuê nhà này trước thời hạn tại Điều 2 th́ Bên B phải báo trước cho Bên A với thời gian ít nhất là 03 tháng (ba tháng), sau đó Bên B phải bàn giao lại toàn bộ hiện trạng căn nhà cho Bên A, thanh toán đầy đủ các khoản chi phí liên quan (điện, nước, điện thoại, internet, truyền h́nh cáp…) và không được Bên A trả lại số tiền mà Bên B đă đặt cọc là 75.000.000 (bảy mươi lăm triệu đồng).

-          Nếu trong trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này trước thời hạn, th́ Bên A phải báo trước cho bên B với thời gian ít nhất là 03 tháng (ba tháng) và phải trả lại cho Bên B số tiền đặt cọc là 75.000.000 (bảy mươi lăm triệu đồng)

-          Ngoài ra Bên A c̣n phải bồi thường cho Bên B số tiền tương đương với số đặt cọc là 75.000.000 (bảy mươi lăm triệu đồng).

 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 

-             Bên A và Bên B cam kết cùng thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng này. Nếu trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của Hợp Đồng th́ cả hai bên cùng ngồi lại trao đổi trên tinh thần xây dựng để giải quyết. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được th́ sẽ do Ṭa án có thẩm quyền giải quyết.

-             Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ điều khoản nào trong hợp đồng này đều phải lập thành văn bản và được 02 bên kư xác nhận.

-             Hợp đồng thuê nhà này là hợp đồng để căn cứ thanh toán thực tế giữa 02 bên. Hai bên đă đọc và đồng ư với các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

-             Hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản, cả 03 bản đều có giá trị pháp lư như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, người làm chứng giữ 1 bản.

 

BêN CHO THUê                                                                            BêN THUê

          (Kư và ghi rơ họ tên)                                                                    (Kư và ghi rơ họ tên)

 

 

 

   

                                                                   Người làm chứng

  

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà chuẩn nhấtBất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn