Home Cho thu nh

Cho thu căn hộ Saigon Pearl - Trang 22

Cho thue can ho saigon pearl tang 26 loai 3 phong nguCho thu căn hộ saigon pearl tầng 26 loại 3 phng ngủ
92, Nguyễn Hữu cảnh, P.22, Quận Bnh Thạnh, TP.HCM
Gi: 1800 USD
Diện tch 135 m2
Cho thue can ho Saigon pearl lau 20Cho thu căn hộ Saigon pearl lầu 20
92, Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bnh Thạnh, Tp.HCM
Gi: 1200 USD
Cho thue can ho Saigon pearl lau 31 ruby 2 dien tich 120 m2Cho thu căn hộ Saigon pearl lầu 31 ruby 2 diện tch 120 m2
92, Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bnh Thạnh, Tp.HCM
Gi: 1500 USD
Diện tch 120 m2
Cho thue can ho Saigon pearl lau 22 ruby 1 dien tich 85 m2 2 phong nguCho thu căn hộ Saigon pearl lầu 22 ruby 1 diện tch 85 m2 , 2 phng ngủ
92, Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bnh Thạnh, Tp.HCM
Gi: 900 USD
««10 Previous Pageen...«2122
424 mục trong 22 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn