Home Cho thu mặt bằng
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh
5aa3eb43537c4eb282e3b117c54342b9.jpg_1555489924.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường L Văn Sỹ, 17x40 m2, 400 triệu
Đường L Văn Sỹ, Phường 1, Tn Bnh, Hồ Ch Minh, Việt Nam
89f745b2fbe61eb847f7.jpg_1555489733.jpgCho thu mặt bằng gc 2 mặt tiền đường Bạch Đằng, 8x28 m2, 100 triệu
Đường Bạch Đằng, Phường 2, Tn Bnh, Hồ Ch Minh 736464, Việt Nam
d2f2fef8584bba15e35a.jpg_1554891192.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Hong Hoa Thm, 6x21 m2, 70 triệu
Hong Hoa Thm,Phường 12,Quận Tn Bnh,Thnh phố Hồ Ch Minh
e93f63a5d13a33646a2b.jpg_1554272135.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Trường Chinh, 9,5x34 m2, 150 triệu
Trường Chinh, Phường 12, Tn Bnh, Hồ Ch Minh, Vietnam
41bc124e17d9f587acc8.jpg_1554110771.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển, 6,2x25 m2, 60 triệu
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
31191ab4d232306c6923.jpg_1553779506.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Huỳnh Văn Bnh, 3x15 m2, 35 triệu
Huỳnh Văn Bnh, Phường 12, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
3b24e91f2199c3c79a88.jpg_1553779302.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường L Văn Sĩ, 4,2x25 m2, 65 triệu
Đường L Văn Sỹ, Phường 11, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
c108b4557cd39e8dc7c2.jpg_1553779155.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường C18, 6x20 m2, 30 triệu
Đường C18, P. 12, Q. Tn Bnh, Tp. Hồ Ch Minh, Vietnam
e91acb0733ead1b488fb.jpg_1553161202.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Trường Sa, 12x4 m2, 2 lầu, 50 triệu
Trường Sa, Phường 17, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
««1234567891011»...10 Trang kế tiếp»»

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn