Home Cho thuê căn hộ Quận 7
1800 USD
Diện tích: 134 m2
Diện tích: 134 m2
Giá: 1800 USD
1800 USD
Diện tích: 134 m2
Diện tích: 134 m2
Giá: 1800 USD

cho thuê căn hộ Riverside residence, Phú Mỹ Hưng, quận 7


khu căn hộ Riverside residen, Phú Mỹ Hưng, quận 7
3500 USD
Diện tích: 233 m2
Diện tích: 233 m2
Giá: 3500 USD

cho thuê căn hộ sky garden phú mỹ hưng quận 7


khu căn hộ sky garden phú mũ hưng quận 7
750 USD
Diện tích: 71 m2
Diện tích: 71 m2
Giá: 750 USD

cho thuê căn hộ Riverside residence, Phú Mỹ Hưng, quận 7


khu căn hộ Riverside residen, Phú Mỹ Hưng, quận 7
1800 USD
Diện tích: 180 m2
Diện tích: 180 m2
Giá: 1800 USD

cho thuê căn hộ Riverside residence, Phú Mỹ Hưng, quận 7


khu căn hộ Riverside residen, Phú Mỹ Hưng, quận 7
1400 USD
Diện tích: 146 m2
Diện tích: 146 m2
Giá: 1400 USD

cho thuê căn hộ Riverside residence, Phú Mỹ Hưng, quận 7


khu căn hộ Riverside residen, Phú Mỹ Hưng, quận 7
1500 USD
Diện tích: 146 m2
Diện tích: 146 m2
Giá: 1500 USD

cho thuê căn hộ Riverside residence, Phú Mỹ Hưng, quận 7


khu căn hộ Riverside residen, Phú Mỹ Hưng, quận 7
900 USD
Diện tích: 100 m2
Diện tích: 100 m2
Giá: 900 USD

cho thuê căn hộ Riverside residence, Phú Mỹ Hưng, quận 7


khu căn hộ Riverside residence, Phú Mỹ Hưng, quận 7
1500 USD
Diện tích: 146 m2
Diện tích: 146 m2
Giá: 1500 USD
700 USD
Diện tích: 91 m2
Diện tích: 91 m2
Giá: 700 USD
600 USD
Diện tích: 88 m2
Diện tích: 88 m2
Giá: 600 USD
Diện tích: 70 m2
Giá: 700 USD
600 USD
Diện tích: 121 m2
Diện tích: 121 m2
Giá: 600 USD

Cho thuê căn hộ panorama, phú mỹ hưng, quận 7


Căn hộ panorama, phú mỹ hưng, quận 7
1800 USD
Diện tích: 147 m2
Diện tích: 147 m2
Giá: 1800 USD

Cho thuê căn hộ Sky garden, phú mỹ hưng, quận 7


căn hộ Sky garden, phú mỹ hưng, quận 7
750 USD
Diện tích: 71 m2
Diện tích: 71 m2
Giá: 750 USD

Cho thuê căn hộ grand view, phú mỹ hưng quận 7


Căn hộ grand view, phú mỹ hưng quận 7, Tp.hcm
1400 USD
Diện tích: 118 m2
Diện tích: 118 m2
Giá: 1400 USD

cho thuê căn hộ Mỹ Phát q7


Nguyen Van Linh Dist 7
1500 USD
Diện tích: 137 m2
Diện tích: 137 m2
Giá: 1500 USD
Diện tích: 121 m2
Giá: 1400 USD
Diện tích: 121 m2
Giá: 1400 USD

cho thuê căn hộ cao cấp hưng vượng 3 , khu phú mỹ hưng, quận 7,


căn hộ cao cấp hưng vượng 3 , khu phú mỹ hưng, quận 7
600 USD
Diện tích: 73 m2
Diện tích: 73 m2
Giá: 600 USD
Diện tích: 114 m2
Giá: 1000 USD

cho thuê căn hộ Mỹ Phát q7


Nguyen Van Linh Dist 7
1500 USD
Diện tích: 137 m2
Diện tích: 137 m2
Giá: 1500 USD
700 USD
Diện tích: 90 m2
Diện tích: 90 m2
Giá: 700 USD
Diện tích: 137 m2
Giá: 1500 USD
Diện tích: 121 m2
Giá: 1400 USD
Diện tích: 121 m2
Giá: 1500 USD
Diện tích: 1500 m2
Giá: 121 USD
121 USD
Diện tích: 1400 m2
Diện tích: 1400 m2
Giá: 121 USD
350$ USD
Diện tích: 70 m2
Diện tích: 70 m2
Giá: 350$ USD
Diện tích: 121 m2
Giá: 1400 USD
123

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn