Home Cho thu mặt bằng Quận 4
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn