Home Cho thu căn hộ Quận 10
1.jpg_1294905999.jpgcho thu căn hộ cao cấp everich gc đường 3/2- l đại hnh, quận 10, căn lầu 8, gi 10$
căn hộ cao cấp everich gc đường 3/2- l đại hnh, quận 10
1277193629_101238728_1-Hinh-anh-ca--Cho-thue-can-ho-dich-vu-tai-562-dung-Lang-1277193629.jpg_1294905393.jpgcho thu căn hộ cao cấp everich, gc đường 3/2-đường l đại hnh, quận 10, DT 113m2, gi 1000$
căn hộ cao cấp everich, gc đường 3/2-đường l đại hnh, quận 10

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn