Home Cho thuê biệt thự Quận Phú Nhuận

Cho thu biệt thự Đường Nguyễn Kiệm, DT 20X30m, 2 lầu, Gi 12500USD/th


Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Ph Nhuận, Thnh phố Hồ Ch Minh
12500 USD
Diện tích: 1800 m2
Diện tích: 1800 m2
Giá: 12500 USD
80 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 80 Triệu
55 Triệu
Diện tích: 8 x 14 m2
Diện tích: 8 x 14 m2
Giá: 55 Triệu
80 Triệu
Diện tích: 10 x 20 m2
Diện tích: 10 x 20 m2
Giá: 80 Triệu

Cho Thu Biệt Thự Hoa Đo, DT 8 x 18m, 1H, 2L, 80 tr/th


Hoa Đo, Phường 2, Quận Ph Nhuận
80 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 80 Triệu
120 Triệu
Diện tích: 16 x 18 m2
Diện tích: 16 x 18 m2
Giá: 120 Triệu
42 Triệu
Diện tích: 8 x 17 m2
Diện tích: 8 x 17 m2
Giá: 42 Triệu
82 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 82 Triệu
80 Triệu
Diện tích: 8 x 16 m2
Diện tích: 8 x 16 m2
Giá: 80 Triệu
115 Triệu
Diện tích: 18 x 20 m2
Diện tích: 18 x 20 m2
Giá: 115 Triệu
42 Triệu
Diện tích: 8 x 17 m2
Diện tích: 8 x 17 m2
Giá: 42 Triệu
65 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 65 Triệu
65 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 65 Triệu
60 Triệu
Diện tích: 8 x 16 m2
Diện tích: 8 x 16 m2
Giá: 60 Triệu
190 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 190 Triệu
65 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 65 Triệu
110 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 110 Triệu

Cho thu biệt thự Phan Xch Long, 8x16m, hầm ,3 lầu, 6500 $/thng


Phan Xch Long, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
6500 USD
Diện tích: 8 x 16 m2
Diện tích: 8 x 16 m2
Giá: 6500 USD
70 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 70 Triệu
60 Triệu
Diện tích: m2
Diện tích: m2
Giá: 60 Triệu

Cho Thu Biệt Thự Nguyễn Trọng Tuyển.DT 7,5 x 14m, 1T, 3L, gi 40 tr/thng


Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Ph Nhuận
40 Triệu
Diện tích: 7,5 x 14 m2
Diện tích: 7,5 x 14 m2
Giá: 40 Triệu
70 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 70 Triệu
80 Triệu
Diện tích: 8x20 m2
Diện tích: 8x20 m2
Giá: 80 Triệu
75 Triệu
Diện tích: 8x20 m2
Diện tích: 8x20 m2
Giá: 75 Triệu

Cho thu biệt thự mặt tiền Hoa Lan, 8x16m, hầm, 4 tầng, gi 70 triệu


Hoa Lan, Phường 7, Ph Nhuận, Thnh phố Hồ Ch Minh, Việt Nam
70 Triệu
Diện tích: 8x16 m2
Diện tích: 8x16 m2
Giá: 70 Triệu

Cho thu biệt thự Nguyễn Văn Trỗi, 8x25m, 2 tầng, gi 45 triệu


Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Ph Nhuận, Thnh phố Hồ Ch Minh, Việt Nam
45 Triệu
Diện tích: 8x25 m2
Diện tích: 8x25 m2
Giá: 45 Triệu

Cho thu biệt thự đường L văn Sỹ, 10x30m, 3 tầng gi 80 triệu


L Văn Sỹ, phường 14, Ph Nhuận, Thnh phố Hồ Ch Minh, Vietnam
80 Triệu
Diện tích: 10x30 m2
Diện tích: 10x30 m2
Giá: 80 Triệu

Cho thu biệt thự Hồ Biểu Chnh, 8x18m, 2 tầng, gi 45 triệu


Hồ Biểu Chnh, phường 12, Ph Nhuận, Thnh phố Hồ Ch Minh, Việt Nam
45 Triệu
Diện tích: 8x18 m2
Diện tích: 8x18 m2
Giá: 45 Triệu
70 Triệu
Diện tích: 8 x 16 m2
Diện tích: 8 x 16 m2
Giá: 70 Triệu

Cho thu biệt thự Hoa Lan, 8x18m, trệt, 3 lầu, 75 tr/thng


Hoa Lan, Phường 2, Ph Nhuận, Thnh phố Hồ Ch Minh, Vietnam
75 Triệu
Diện tích: 8x18 m2
Diện tích: 8x18 m2
Giá: 75 Triệu
12345678910

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn