Home Cho thuê nhà

Cho thuê căn hộ The Manor - Trang 12

Can ho the manor cho thue tang 19Căn hộ the manor cho thuê tầng 19
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận B́nh Thạnh
Giá: 1800 USD
Diện tích 113.48 m2
can ho the manor 3 phong ngu cho thue lau caocăn hộ the manor 3 pḥng ngủ cho thuê lầu cao
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận B́nh Thạnh, HCM
Giá: 2500 USD
Diện tích 158 m2
Cho thue can ho the manor blog B tang 5 loai 3 Phong ngu gia cho thue 1500 thangCho thuê căn hộ the manor blog B tầng 5 loại 3 Pḥng ngủ giá cho thuê 1500$/tháng
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận B́nh Thạnh, HCM
Giá: 1500 USD
Diện tích 110 m2
The Manor apartment for rent in 12th Floor 157 sqm 3 bedrooms 3 bathrooms fully furnished Price 2500The Manor apartment for rent in 12th Floor, 157 sqm, 3 bedrooms, 3 bathrooms, fully furnished. Price: 2500$
Binh thanh dist
Giá: 2500 USD
Diện tích 157 m2
The Manor apartment for rent in 17th Floor 98sqm with 2bed fully furnishedThe Manor apartment for rent in 17th Floor, 98sqm, with 2bed, fully furnished
Binh thanh dist
Giá: 1300 USD
Diện tích 98 m2
Cho thue can ho the manor quan binh thanh loai 3 Phong nguCho thuê căn hộ the manor, quận b́nh thạnh loại 3 Pḥng ngủ
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận B́nh Thạnh
Giá: 2300 USD
Diện tích 165 m2
cho thue can ho cao cap the manor 2 quan binh thanh lau 21 120m2cho thuê căn hộ cao cấp the manor 2, quận b́nh thạnh, lầu 21, 120m2
căn hộ cao cấp the manor 2, quận b́nh thạnh,
Giá: 3500$ USD
Diện tích 120 m2
Hot offer for Apartment for rent in The ManorHot offer for Apartment for rent in The Manor
Binh thanh dist
Giá: 1900 USD
Diện tích 98 m2
Apartment for rent in The Manor HCMCApartment for rent in The Manor (HCMC)
Binh thanh dist
Giá: 1600 USD
Diện tích 101 m2
Apartment for rent in The ManorApartment for rent in The Manor
Giá: 1600 USD
Diện tích 98 m2
Apartment for rent in Saigon Pearl on 9th floorApartment for rent in Saigon Pearl on 9th floor
Binh thanh dist
Giá: 1200 USD
Diện tích 85 m2
The apartment located on the 22th floor for rentThe apartment located on the 22th floor for rent
Binh thanh dist
Giá: 1600 USD
Diện tích 99 m2
Apartment for rent in The ManorApartment for rent in The Manor
Binh thanh dist
Giá: 1800 USD
Diện tích 101 m2
Saigon Pearl apartment for rent in Binh Thanh RUby 1Saigon Pearl apartment for rent in Binh Thanh ( RUby 1)
Binh thanh dist
Giá: 1300 USD
Diện tích 100 m2
Saigon Pearl apartment for rent in Binh ThanhSaigon Pearl apartment for rent in Binh Thanh
Binh thanh dist
Giá: 1600 USD
Diện tích 122 m2
Nice Saigon Pearl apartment for rent in Binh Thanh Availabe on 10 2010Nice Saigon Pearl apartment for rent in Binh Thanh (Availabe on 10/2010)
Binh thanh dist
Giá: 1500 USD
Diện tích 85 m2
Cho thue can ho The Manor 2 phong ngu 114m2 1700USD thangCho thuê căn hộ The Manor, 2 pḥng ngủ, 114m2, 1700USD/thang
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận B́nh Thạnh
Giá: 1700 USD
Diện tích 114 m2
Cho thue can ho The Manor 3 phong ngu 1600USDCho thuê căn hộ The Manor, 3 pḥng ngủ, 1600USD
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận B́nh Thạnh
Giá: 16000 USD
Diện tích 124 m2
Can hoI van phoI ng Manor Officetel cho thueCăn hộ văn phòng Manor Officetel cho thuê
Giá: 760 USD
Diện tích 38 m2
Cho thue Can hoI van phoI ng Manor OfficetelCho thuê Căn hộ văn phòng Manor Officetel
Giá: 800 USD
Diện tích 38 m2
««10 Previous Pageen...«111213141516
318 mục trong 16 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn