Home Cho thu nh

Cho thu căn hộ Sailing Tower - Trang 8

Cho thue can ho sailing tower Quan 1loai 3 phong nguCho thu căn hộ sailing tower Quận 1loại 3 phng ngủ
53 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2500 USD
Diện tch 119 m2
Cho thue can ho sailing tower duong Nguyen Thi Minh Khai Quan 1Cho thu căn hộ sailing tower đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1
53 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2000 USD
Diện tch 79 m2
Cho thue can ho sailing tower duong Nguyen Thi Minh Khai Quan 1Cho thu căn hộ sailing tower đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1
53 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2300 USD
Diện tch 105 m2
Cho thue can ho Sailing tower lau 20Cho thu căn hộ Sailing tower lầu 20
51 nguyễn thị minh khai , phường bến ngh , Quận 1
Gi: 2600 USD
Diện tch 110.35 m2
Cho thue can ho Sailing tower lau 18 dien tich 78 78 m2Cho thu căn hộ Sailing tower lầu 18 diện tch 78.78 m2
91 nguyễn hữu cảnh , phường 22 , Quận Bnh thạnh
Gi: 2500 USD
Diện tch 78.78 m2
Cho thue can ho sailing tower lau 18Cho thu căn hộ sailing tower lầu 18
51 nguyễn thị minh khai , Phường bến ngh Quận 1
Gi: 2500 USD
Diện tch 105.53 m2
Cho thue can ho sailing tower Quan 1Cho thu căn hộ sailing tower Quận 1
53 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2500 USD
Diện tch 123 m2
Cho thue can ho sailing tower Nguyen Thi Minh khai Quan 1Cho thu căn hộ sailing tower Nguyễn Thị Mnh khai Quận 1
53 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2300 USD
Diện tch 120 m2
Cho thue can ho sailing tower Quan 1 tang 17Cho thu căn hộ sailing tower Quận 1 tầng 17
53 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2000 USD
Diện tch 105 m2
Cho thue can ho sailing tower lau 18 dien tich 78 78 m2Cho thu căn hộ sailing tower lầu 18 diện tch 78.78 m2
53, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2500 USD
Cho thue can ho sailing tower lau 16Cho thu căn hộ sailing tower lầu 16
53, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Gi: 2500 USD
Cho thue can ho sailing tower lau 17Cho thu căn hộ sailing tower lầu 17
51 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1
Gi: 2500 USD
12345678
152 mục trong 8 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn