Home Cho thuê nhà

Cho thuê căn hộ Sailing Tower - Trang 6

Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 16 104 m2 2 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 16, 104 m2, 2 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 104 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 16 110 35 m2 3 PN 2000 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 16, 110.35 m2, 3 PN, 2000$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2000 USD
Diện tích 110.35 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 16 104 m2 2 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 16, 104 m2, 2 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 104 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 16 121 05 m2 3 PN 2000 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 16, 121.05 m2, 3 PN, 2000$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2000 USD
Diện tích 121.05 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 17 104 6 m2 2 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 17, 104.6 m2, 2 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 104.6 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 17 100 94 m2 2 PN 2000 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 17, 100.94 m2, 2 PN, 2000$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2000 USD
Diện tích 100.94 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 18 103 24 m2 2 PN 2700 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 18, 103.24 m2, 2 PN, 2700$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2700 USD
Diện tích 103.24 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 19 100 94 m2 2 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 19, 100.94 m2, 2 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 100.94 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 19 100 94 m2 2 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 19, 100.94 m2, 2 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 100.94 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 16 123 24 m2 3 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 16, 123.24 m2, 3 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 123.24 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 17 123 24 m2 3 PN 2300 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 17, 123.24 m2, 3 PN, 2300$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2300 USD
Diện tích 123.24 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 17 91 84 m2 2 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 17, 91.84 m2, 2 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 91.84 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 17 111 85 m2 2 PN 2800 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 17, 111.85 m2, 2 PN, 2800$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2800 USD
Diện tích 111.85 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 18 121 05 m2 3 PN 2850 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 18, 121.05 m2, 3 PN, 2850$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2850 USD
Diện tích 121.05 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 18 78 78 m2 2 PN 2500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 18, 78.78 m2, 2 PN, 2500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2500 USD
Diện tích 78.78 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 19 123 24 m2 3 PN 3800 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 19, 123.24 m2, 3 PN, 3800$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 3800 USD
Diện tích 123.24 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 20 110 35 m2 2 PN 2600 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 20, 110.35 m2, 2 PN, 2600$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2600 USD
Diện tích 110.35 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 21 180 m2 3 PN 4500 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 21, 180 m2, 3 PN, 4500$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 4500 USD
Diện tích 180 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 17 123 m2 3 phong ngu 2300 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 17, 123 m2, 3 pḥng ngủ, 2300$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2300 USD
Diện tích 123 m2
Cho thue can ho Sailing Tower Q 1 lau 17 123 m2 2 phong ngu 2250 thangCho thuê căn hộ Sailing Tower Q.1, lầu 17, 123 m2, 2 pḥng ngủ, 2250$/tháng
51 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
Giá: 2250 USD
Diện tích 123 m2
12345678
152 mục trong 8 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn