Home Cho thu nh

Cho thu căn hộ Saigon Pearl - Trang 11

Cho thuecan ho Sai Gon Pearl Topaz 2 dt 90m2 lau 14Cho thucăn hộ Si Gn Pearl , Topaz 2,dt 90m2,lầu 14
92 Nguyen Huu Canh. Binh Thanh Dist
Gi: 1400 USD
Diện tch 90 m2
Cho thuecan ho Sai Gon Pearl 3 PN lau 20Cho thucăn hộ Si Gn Pearl ,3 PN, lầu 20
92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Binh Thanh Dist
Gi: 1600 USD
Diện tch 120 m2
Cho thue can ho Sai Gon Pearl Topaz 1Cho thu căn hộ Si Gn Pearl , Topaz 1
92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Binh Thanh Dist
Gi: 1300 USD
Diện tch 90 m2
Cho thue can ho saigon pearl lau 33 gia totCho thu căn hộ saigon pearl lầu 33 gi tốt
92 nguyễn hữu cảnh, phường 22, quận bnh thạnh, TP.HCM
Gi: 1200 USD
Diện tch 85 m2
Cho thue can ho Sai Gon Pearl Ruby 2 gia 1200Cho thu căn hộ Si Gn Pearl , Ruby 2 ,gi 1200$
92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Binh Thanh Dist
Gi: 1200 USD
Diện tch 85 m2
Cho thue can ho Sai Gon Pearl Ruby 2 gia 1200Cho thu căn hộ Si Gn Pearl , Ruby 2 ,gi 1200$
92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Binh Thanh Dist
Gi: 1200 USD
Diện tch 85 m2
Cho thue can ho saigon pearl toa ruby2 lau 18 gia totCho thu căn hộ saigon pearl ta ruby2 lầu 18 gi tốt
92 nguyễn hữu cảnh, phường 22, quận bnh thạnh, TP.HCM
Gi: 1200 USD
Diện tch 85 m2
Cho thue can ho Luxury Saigon Pearl toaTopaz lau 12 2 PNCho thu căn hộ Luxury Saigon Pearl ,taTopaz,lầu 12 ,2 PN
92 Nguyen Huu Canh. Binh Thanh Dist
Gi: 1200 USD
Diện tch 86 m2
Cho thue Can ho Saigon Pearl toa Ruby 2 lau 17 2 PNCho thu Căn hộ Saigon Pearl ,ta Ruby 2,lầu 17 ,2 PN
92 Nguyen Huu Canh. Binh Thanh Dist
Gi: 1200 USD
Diện tch 86 m2
Cho thue Can ho cao cap Sai Gon Pearl Topaz 2 dt 90m2 lau 14Cho thu Căn hộ cao cấp Si Gn Pearl , Topaz 2,dt 90m2,lầu 14
92 Nguyen Huu Canh. Binh Thanh Dist
Gi: 1400 USD
Diện tch 90 m2
Cho thue Can ho Sai Gon Pearl 3 PN lau 20Cho thu Căn hộ Si Gn Pearl ,3 PN, lầu 20
92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Binh Thanh Dist
Gi: 1600 USD
Diện tch 120 m2
Cho thue Can ho cao cap Sai Gon Pearl Topaz 1Cho thu Căn hộ cao cấp Si Gn Pearl , Topaz 1
92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Binh Thanh Dist
Gi: 1300 USD
Diện tch 90 m2
Cho thue Can ho cao cap Sai gon Pearl toa Topaz 2 lau 14Cho thu Căn hộ cao cấp Si gn Pearl ta Topaz 2 ,lầu 14
Nguyen Huu Canh Binh Thanh Dist
Gi: 1200 USD
Diện tch 135 m2
Cho thue Can ho Sai Gon Pearl Ruby 2 gia 1200Cho thu Căn hộ Si Gn Pearl , Ruby 2 ,gi 1200$
92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Binh Thanh Dist
Gi: 1200 USD
Diện tch 85 m2
Cho thue Can ho Sai Gon Pearl 3PN thiet ke dep sang trongCho thu Căn hộ Si Gn Pearl, 3PN ,thiết kế đẹp,sang trọng
92 Nguyen Huu Canh. Binh Thanh Dist
Gi: 1600 USD
Diện tch 135 m2
Cho thue Can ho cao cap Sai Gon Pearl 4 PN gia hotCho thu Căn hộ cao cấp Si Gn Pearl ,4 PN,gi hot !!!
92 Nguyen Huu Canh. Binh Thanh Dist
Gi: 2500 USD
Diện tch 150 m2
Cho thue CHCC sai gon pearl Topaz 2 lau 14Cho thu CHCC si gn pearl ,Topaz 2 ,lầu 14
92 nguyễn hữu cảnh, P22, quận bnh thạnh
Gi: 1400 USD
Diện tch 90 m2
Cho thue CHCC Sai Gon Pearl Topaz 1Cho thu CHCC Si Gn Pearl , Topaz 1
92 nguyễn hữu cảnh, P22, quận bnh thạnh
Gi: 1300 USD
Diện tch 90 m2
Cho thue can ho saigon pearl loai 3PN gia totCho thu căn hộ saigon pearl loại 3PN gi tốt
92 nguyễn hữu cảnh, P22, quận bnh thạnh
Gi: 1300 USD
Diện tch 135 m2
Cho thue CHCC Luxury Saigon Pearl toa Topaz lau 30 2 PNCho thu CHCC Luxury Saigon Pearl ,ta Topaz ,lầu 30 ,2 PN
92 Nguyen Huu Canh. Binh Thanh Dist
Gi: 1200 USD
Diện tch 90 m2
««10 Previous Pageen...«1112131415161718192021»...10 Trang kế tiếp»»
424 mục trong 22 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn