Home Cho thu nh

Cho thu căn hộ Botanic - Trang 6

Can ho cho thue cao cap du tien nghi sang trong toa nha Botanic 4 sao Q Phu Nhuan Dien tich 93m2 gia 900Căn hộ cho thu cao cấp đủ tiện nghi sang trọng ta nh Botanic (4 sao) Q.Ph Nhuận. Diện tch 93m2, gi 900$
nguyễn thượng hiền, quận ph nhuận
Gi: 900 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho penthouse Botanic tower lau 16Cho thu căn hộ penthouse Botanic tower, lầu 16
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bnh Thạnh
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Can ho Botanic Quan Binh Thanh cho thue dien tich 93m2 2 phong ngu gia 1000Căn hộ Botanic Quận Bnh Thạnh cho thu, diện tch 93m2, 2 phng ngủ, gi 1000$
nguyễn thượng hiền, quận ph nhuận
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Can ho Botanic Quan Phu Nhuan cho thue Dien tich 94m2 2 phong ngu gia 900Căn hộ Botanic Quận Ph Nhuận cho thu. Diện tch 94m2, 2 phng ngủ, gi 900$
nguyễn thượng hiền, quận ph nhuận
Gi: 900 USD
Diện tch 94 m2
Can ho Botanic Penthouse Quan Phu Nhuan cho thue Dien tich 216m2 3 phong ngu gia 2000Căn hộ Botanic Penthouse Quận Ph Nhuận cho thu. Diện tch 216m2, 3 phng ngủ, gi 2000$
nguyễn thượng hiền, quận ph nhuận
Gi: 2000 USD
Diện tch 216 m2
Cho thue can ho cao cap botanic Nguyen Thuong Hien phuong 5 Quan Phu Nhuan TP HCM Lau 14 2pn gia 1000Cho thu căn hộ cao cấp botanic, Nguyễn Thượng Hiền , phường 5, Quận Ph Nhuận, TP.HCM.Lầu 14,2pn, gi 1000$
Nguyễn Thượng Hiền , phường 5, Quận Ph Nhuận
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Can ho cho thue cao cap du tien nghi sang trong toa nha Botanic 4 sao Q Phu Nhuan Dien tich 93m2 gia 900Căn hộ cho thu cao cấp đủ tiện nghi sang trọng ta nh Botanic (4 sao) Q.Ph Nhuận. Diện tch 93m2,gi 900$
nguyễn thượng hiền, quận ph nhuận
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Penthouse Botanic Tower Dien tich 230mCho thu căn hộ Penthouse Botanic Tower, Diện tch 230m
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận, HCM
Gi: 2000 USD
Diện tch 230 m2
Cho thue can ho Botanic Tower Tang 3 dien tich 109m2Cho thu căn hộ Botanic Tower- Tầng 3 diện tch 109m2
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận, HCM
Gi: 1100 USD
Diện tch 110 m2
Cho thue can ho Penthouse Botanic Tang 17Cho thu căn hộ Penthouse Botanic- Tầng 17
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận
Gi: 1800 USD
Diện tch 174.5 m2
Cho thue can ho penthouse botanic tower tang 17Cho thu căn hộ penthouse botanic tower tầng 17
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận, TP.HCM
Gi: 1800 USD
Diện tch 165 m2
Cho thue can ho Botanic Tower Tang 2 dien tich 93m2Cho thu căn hộ Botanic Tower- Tầng 2 diện tch 93m2
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phừơng 5, Quận Ph Nhuận
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower Tang 2 dien tich 93m2 2 phong nguCho thu căn hộ Botanic Tower- Tầng 2 diện tch 93m2, 2 phng ngủ
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận, Tp.HCM
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic TowerCho thu căn hộ Botanic Tower
Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận
Gi: 1200 USD
Diện tch 113 m2
Cho thue can ho Botanic Tower Tang 5 dien tich 93m2Cho thu căn hộ Botanic Tower- Tầng 5 diện tch 93m2
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận, TP.HCM
Gi: 1100 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower Tang 11 dien tich 113m2Cho thu căn hộ Botanic Tower- Tầng 11 diện tch 113m2
312 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Quận Ph Nhuận, TP.HCM
Gi: 1200 USD
Diện tch 113 m2
Cho thue can ho Botanic Tower quan phu nhuan Tang 5 dien tich 88m2Cho thu căn hộ Botanic Tower, quận ph nhuận - Tầng 5 diện tch 88m2
312 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Quận Ph Nhuận, TP.HCM
Gi: 1000 USD
Diện tch 88 m2
Cho thue can ho Botanic Tower 3 phong nguCho thu căn hộ Botanic Tower, 3 phng ngủ
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận, TP.HCM
Gi: 1200 USD
Diện tch 113 m2
Cho thue can ho Botanic Tower Quan Phu Nhuan dien tich 113m2 3 phong nguCho thu căn hộ Botanic Tower Quận Ph Nhuận - diện tch 113m2, 3 phng ngủ
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Ph Nhuận, TP.HCM
Gi: 1300 USD
Diện tch 113 m2
Cho thue can ho penthouse Botanic tower quan phu nhuanCho thu căn hộ penthouse Botanic tower, quận ph nhuận
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, QuậnPh Nhun
Gi: 900 USD
12345678910
182 mục trong 10 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn