Home Cho thu nh

Cho thu căn hộ Botanic - Trang 4

Cho thue can ho Botanic Tower lau 3 dt 113m2 3 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 3 ,dt 113m2 ,3 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 113 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 1 dt 109m2 3 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 1 ,dt 109m2 ,3 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 109 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 2 dt 93m2 2 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 2 ,dt 93m2 ,2 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien. phu nhuan Dist
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
cho thue can ho botanic quan phu nhuan lau 13 lo a 4pn tien nghi gia 1500cho thu căn hộ botanic, quận ph nhuận, lầu 13, l a, 4pn tiện nghi, gi 1500$
nguyễn thượng hiền quận ph nhuận
Gi: 1500 USD
Cho thue can ho Botanic Tower quan Phu Nhuan lau 6 2PN co ho boi phong tapCho thu căn hộ Botanic Tower, quận Ph Nhuận ,lầu 6 ,2PN ,c hồ bơi, phng tập
312 Nguyen Thuong Hien. phu nhuan Dist
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower quan Phu Nhuan lau 6 2PN co ho boi phong tapCho thu căn hộ Botanic Tower, quận Ph Nhuận ,lầu 6 ,2PN ,c hồ bơi, phng tập
312 Nguyen Thuong Hien. phu nhuan Dist
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Can ho botanic tower 2 Phong ngu cho thueCăn hộ botanic tower 2 Phng ngủ cho thu
312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Quận Ph Nhuận, HCM
Gi: 1100 USD
Diện tch 93 m2
cho thue can ho cao cap botanc tower quan phu nhuan can lau 9 3 phong ngu tien nghi view ho boi gia 900cho thu căn hộ cao cấp botanc tower quận ph nhuận căn lầu 9, 3 phng ngủ, tiện nghi, view hồ bơi, gi 900$
nguyễn thượng hiền quận ph nhuận
Gi: 900 USD
Cho thue can ho Botanic Tower lau 12 dt 93m2 2 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 12 ,dt 93m2 ,2 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 900 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 15 dt 109m2 3PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 15 ,dt 109m2 ,3PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 109 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 3 dt 113m2 3 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 3 ,dt 113m2 ,3 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 113 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 1 dt 109m2 3 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 1 ,dt 109m2 ,3 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 109 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 2 dt 93m2 2 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 2 ,dt 93m2 ,2 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
cho thue can ho cao cap botanic tower duong nguyen thuong hien quan phu nhuan lau 4 lo A Dt 113m2 2 phong ngu tien nghi gia 1000cho thu căn hộ cao cấp botanic tower, đường nguyễn thượng hiền quận ph nhuận,lầu 4 l A Dt 113m2, 2 phng ngủ , tiện nghi, gi 1000$
căn hộ cao cấp botanic tower, đường nguyễn thượng hiền quận ph nhuận
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
cho thue can ho cao cap botanic tower duong nguyen thuong hien quan phu nhuan lau 9 lo A Dt 113m2 3 phong ngu tien nghi gia 1200cho thu căn hộ cao cấp botanic tower, đường nguyễn thượng hiền quận ph nhuận,lầu 9 l A Dt 113m2, 3 phng ngủ , tiện nghi, gi 1200$
nguyễn thượng hiền quận ph nhuận
Gi: 1200 USD
Diện tch 113 m2
cho thue can ho cao cap botanic tower nguyen thuong hien quan phu nhuan lau 2 lo B view ho boi DT 93m2 2 phong ngu tien nghi gia 1000cho thu căn hộ cao cấp botanic tower , nguyễn thượng hiền quận ph nhuận,lầu 2, l B, view hồ bơi, DT 93m2, 2 phng ngủ, tiền nghi, gi 1000$
nguyễn thượng hiền quận ph nhuận
Gi: 1000 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 12 dt 93m2 2 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 12 ,dt 93m2 ,2 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 900 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 15 dt 109m2 3PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 15 ,dt 109m2 ,3PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 109 m2
Cho thuecan ho Botanic Tower lau 3 dt 113m2 3 PN 2WC day du tien nghiCho thucăn hộ Botanic Tower, lầu 3 ,dt 113m2 ,3 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 113 m2
Cho thue can ho Botanic Tower lau 1 dt 109m2 3 PN 2WC day du tien nghiCho thu căn hộ Botanic Tower, lầu 1 ,dt 109m2 ,3 PN,2WC,đầy đủ tiện nghi
312 Nguyen Thuong Hien phu nhuan Dist
Gi: 1100 USD
Diện tch 109 m2
12345678910
182 mục trong 10 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn