Home Cho thu nh

Cho thu căn hộ Botanic - Trang 2

Cho thue can ho Botanic quan Phu Nhuan 2 phong ngu noi that totCho thu căn hộ Botanic quận Ph Nhuận, 2 phng ngủ, nội thất tốt
312 Nguyen Thuong Hien
Gi: 700 USD
Diện tch 98 m2
Cho thue can ho cao cap Botanic Quan Phu Nhuan 2 phong ngu noi that 700Cho thu căn hộ cao cấp Botanic, Quận Ph Nhuận, 2 phng ngủ, nội thất 700$
312 Nguyen Thuong Hien
Gi: 700 USD
Diện tch 98 m2
Cho thue can ho quan Phu Nhuan Botanic Tower 3 phong ngu noi thatCho thu căn hộ quận Ph Nhuận, Botanic Tower, 3 phng ngủ, nội thất
312 Nguyễn Thượng Hiền
Gi: 900 USD
Diện tch 110 m2
Cho thue can ho Boctanic Tower quan Phu Nhuan 2 phong ngu NTCCCho thu căn hộ Boctanic Tower, quận Ph Nhuận, 2 phng ngủ, NTCC
312 Nguyen Thuong Hien
Gi: 800 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic 3PN gia totCho thu căn hộ Botanic 3PN gi tốt
nguyễn thượng hiền, Q.PN
Gi: 900 USD
Diện tch 115 m2
can ho Botanic cho thue 2PN gia 750căn hộ Botanic cho thu 2PN gi 750$
nguyễn thượng hiền, Q.PN
Gi: 750 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic 2PN gia 800Cho thu căn hộ Botanic 2PN gi 800$
nguyễn thượng hiền, Q.PN
Gi: 800 USD
Diện tch 93 m2
Mat bang cho thue quan Phu Nhuan Cho thue mat bang nha mat tien Nguyen Thuong Hien 9x20 5 Lau 20 phong gan Botanic gia 3000Mặt bằng cho thu quận Ph Nhuận; Cho thu mặt bằng nh mặt tiền Nguyễn Thượng Hiền 9x20, 5 Lầu, 20 phng, gần Botanic gi 3000$ !
Nguyễn Thượng Hiền - Phường 05 - Quận Ph Nhuận
Gi: 3000 USD
Diện tch 9x20 m2
Nha cho thue quan Phu Nhuan Cho thue nha mat tien Nguyen Thuong Hien 9x20 5 Lau 20 phong gan Botanic gia 3000Nh cho thu quận Ph Nhuận; Cho thu nh mặt tiền Nguyễn Thượng Hiền 9x20, 5 Lầu, 20 phng, gần Botanic gi 3000$ !
Nguyễn Thượng Hiền - Phường 05 - Quận Ph Nhuận
Gi: 3000 USD
Diện tch 9x20 m2
Cho thue can ho Botanic Tower quan Phu Nhuan 2 PN noi that depCho thu căn hộ Botanic Tower, quận Ph Nhuận, 2 PN, nội thất đẹp
312 Nguyễn Thượng Hiền
Gi: 900 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower 2 phong ngu can ho dep noi that hai hoaCho thu căn hộ Botanic Tower, 2 phng ngủ, căn hộ đẹp, nội thất hi ha
312 Nguyễn Thượng Hiền
Gi: 900 USD
Diện tch 93 m2
Cho thue can ho Botanic Tower quan Phu Nhuan 3 phong ngu NTCCCho thu căn hộ Botanic Tower, quận Ph Nhuận, 3 phng ngủ, NTCC
312 Nguyễn Thượng Hiền
Gi: 1100 USD
Diện tch 110 m2
Cho thue can ho Botanic Tower quan Phu Nhuan 2 phong ngu 1 phong lam viecCho thu căn hộ Botanic Tower, quận Ph Nhuận, 2 phng ngủ + 1 phng lm việc
Nguyen Thương Hiền
Gi: 1000 USD
Diện tch 110 m2
Cho thue can ho Botanic quan Phu Nhuan 3 phong nguCho thu căn hộ Botanic, quận Ph Nhuận, 3 phng ngủ
Gi: USD
Cho thue can ho quan Phu Nhuan Botanioc Tower 2 3 PN gia 900 1100 USDCho thu căn hộ quận Ph Nhuận, Botanioc Tower, 2-3 PN, gi 900 - 1100 USD
Nguyen Thương Hiền
Gi: 950 USD
Diện tch 96 m2
Biet thu villa cho thue quan Phu Nhuan mat tien Nguyen Thuong Hien phuong 05 doi dien can ho BotanicBiệt thự, villa cho thu quận Ph Nhuận, mặt tiền Nguyễn Thượng Hiền phường 05 đối diện căn hộ Botanic !
Nguyễn Thượng Hiền - phường 05 - quận Ph Nhuận
Gi: 3000 USD
Diện tch 9x20 m2
Nha cho thue quan Phu Nhuan mat tien Nguyen Thuong Hien phuong 05 doi dien can ho BotanicNh cho thu quận Ph Nhuận, mặt tiền Nguyễn Thượng Hiền phường 05 đối diện căn hộ Botanic !
Nguyễn Thượng Hiền - phường 05 - quận Ph Nhuận
Gi: 3000 USD
Diện tch 9x20 m2
Mat bang cho thue quan Phu Nhuan mat tien Nguyen Thuong Hien phuong 5 gan can ho BotanicMặt bằng cho thu quận Ph Nhuận, mặt tiền Nguyễn Thượng Hiền phường 5 gần căn hộ Botanic !
Nguyễn Thượng Hiền
Gi: 2000
Diện tch 4x20 m2
Nha cho thue quan Phu Nhuan mat tien Nguyen Thuong Hien phuong 5 gan can ho BotanicNh cho thu quận Ph Nhuận, mặt tiền Nguyễn Thượng Hiền phường 5 gần căn hộ Botanic !
Nguyễn Thượng Hiền
Gi: 2000 USD
Diện tch 4x20 m2
Mat bang cho thue nguyen can quan Phu Nhuan mat tien Nguyen Van Dau phuong 05 gan nga tu Phan Dang LuuMặt bằng cho thu nguyn căn quận Ph Nhuận, mặt tiền Nguyễn Văn Đậu phường 05 gần ng tư Phan Đăng Lưu !
Nguyễn Văn Đậu - phường 05 - quận Ph Nhuận
Gi: 2500
Diện tch 5x26 m2
12345678910
182 mục trong 10 trang

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn