Home Cho thuê văn pḥng Quận Tân B́nh
HaiAuBuilding-1.jpg_1273220678.jpgCho thuê văn pḥng Hải Âu Building Trường Sơn quận Tân B́nh
Hai Au Building đường Trường Sơn, Phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM
123456

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn