Home Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc HPL Office Building


HPL Office Building, đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 50- 80- 85- 100- 160- 200 m2
Diện tích: 50- 80- 85- 100- 160- 200 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Dakao Center Office


Dakao Center Office, đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
21 USD /m2
Diện tích: 50- 60- 80- 100- 115 m2
Diện tích: 50- 60- 80- 100- 115 m2
Giá: 21 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Star Building


Star Building, đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 50- 65- 90- 112- 175- 200- 500 m2
Diện tích: 50- 65- 90- 112- 175- 200- 500 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Thiên Tân Building


Thiên Tân Building, đường Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
14 USD /m2
Diện tích: 35- 40- 50- 70- 100 m2
Diện tích: 35- 40- 50- 70- 100 m2
Giá: 14 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc AD Building


AD Building, đường Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 24- 30- 50- 120- 150 m2
Diện tích: 24- 30- 50- 120- 150 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc IBC Office Building


IBC Office Building, đường Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
17 USD /m2
Diện tích: 35- 40- 55- 70- 100- 220 m2
Diện tích: 35- 40- 55- 70- 100- 220 m2
Giá: 17 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 cao ốc Packsimex Building


Packsimex Building, đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 40 - 48- 60 - 100- 160 m2
Diện tích: 40 - 48- 60 - 100- 160 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Sky View Building


Sky View Building, đường Nguyễn Phi Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
14 USD /m2
Diện tích: 50 -70 -80 -100 -120 -150 m2
Diện tích: 50 -70 -80 -100 -120 -150 m2
Giá: 14 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Miss Áo Dài Building


Miss Áo Dài Building, đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận , TP.HCM
17 USD /m2
Diện tích: 35 -50- 70- 124- 150- 250- 300 -400 m2
Diện tích: 35 -50- 70- 124- 150- 250- 300 -400 m2
Giá: 17 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc VFC Tower


VFC Tower, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
19 USD /m2
Diện tích: 70 -150 m2
Diện tích: 70 -150 m2
Giá: 19 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Saigon Trade Center


Saigon Trade Center, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
20 USD /m2
Diện tích: 60-150- 300 - 500 -1000 m2
Diện tích: 60-150- 300 - 500 -1000 m2
Giá: 20 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Landmark Building


Landmark Building, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
18 USD /m2
Diện tích: 100- 200 -500 -600 m2
Diện tích: 100- 200 -500 -600 m2
Giá: 18 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Green Power Building


Green Power Building, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
21 USD /m2
Diện tích: 100- 200- 900 m2
Diện tích: 100- 200- 900 m2
Giá: 21 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Blue Star Building


Blue Star Building, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
22 USD /m2
Diện tích: 80-100 m2
Diện tích: 80-100 m2
Giá: 22 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Lim Tower


Lim Tower, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
28 USD /m2
Diện tích: 100 -3000 m2
Diện tích: 100 -3000 m2
Giá: 28 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Han Nam Officetel


Han Nam Officetel, đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
18 USD /m2
Diện tích: 200 -320 m2
Diện tích: 200 -320 m2
Giá: 18 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Việt Dragon Tower


Việt Dragon Tower, đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
23 USD /m2
Diện tích: 200 -320 m2
Diện tích: 200 -320 m2
Giá: 23 USD /m2

Văn phòng cho thuê quận 1, Central Park Building đường Nguyễn Du, Q1


Central Park Office Building, Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
23 USD /m2
Diện tích: 105- 170- 205 -380 m2
Diện tích: 105- 170- 205 -380 m2
Giá: 23 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 cao ốc Kim Do Office Building


Kim Do Office Building, đường Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
19 USD /m2
Diện tích: 30 - 50 -100 -200 m2
Diện tích: 30 - 50 -100 -200 m2
Giá: 19 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Opera View


Opera View, đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
27 USD /m2
Diện tích: 100 - 200- 400 m2
Diện tích: 100 - 200- 400 m2
Giá: 27 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Central Park Building


Central Park Office Building, đường Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
18 USD /m2
Diện tích: 94 - 110- 165- 250 m2
Diện tích: 94 - 110- 165- 250 m2
Giá: 18 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Master Building


Master Building, đường Trần cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 90- 133 -154- 300 m2
Diện tích: 90- 133 -154- 300 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Zen Plaza


Zen Plaza, đường Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
21 USD /m2
Diện tích: 36 -100- 300 - 460 m2
Diện tích: 36 -100- 300 - 460 m2
Giá: 21 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Saogon Mansion Building


Saogon Mansion Building, đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 50 -70- 90- 105- 150 340 m2
Diện tích: 50 -70- 90- 105- 150 340 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Smart View Building


Smart View Building, đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1,
14 USD /m2
Diện tích: 40 -70-100 m2
Diện tích: 40 -70-100 m2
Giá: 14 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc OSC Viet Nam Building


OSC Viet Nam Building, đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
14 USD /m2
Diện tích: 50-70-130 m2
Diện tích: 50-70-130 m2
Giá: 14 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc TKT Office Building


TKT Office Building, Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
18 USD /m2
Diện tích: 60 -100- 155 m2
Diện tích: 60 -100- 155 m2
Giá: 18 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Minh Tinh Building


Minh Tinh Building, đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 40 -50- 90- 105 -150 m2
Diện tích: 40 -50- 90- 105 -150 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Vạn Thịnh Phát Building


Vạn Thịnh Phát Building, đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
20 USD /m2
Diện tích: 30 - 50 80- 150- 200 m2
Diện tích: 30 - 50 80- 150- 200 m2
Giá: 20 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc KM PLAZA Building


KM PLAZA Building, đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
14 USD /m2
Diện tích: 70 - 100- 175 m2
Diện tích: 70 - 100- 175 m2
Giá: 14 USD /m2
««1234567891011»...10 Trang kế tiếp»»

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn