Home Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại tòa ốc Phượng Long Building


Phượng Long Building, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 56 - 100 -150 m2
Diện tích: 56 - 100 -150 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc River view building


River view building, đường Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
21 USD /m2
Diện tích: 30 - 70 -160 m2
Diện tích: 30 - 70 -160 m2
Giá: 21 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Pax Sky Building


Pax Sky Building, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
21 USD /m2
Diện tích: 100 - 150 -220 m2
Diện tích: 100 - 150 -220 m2
Giá: 21 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Capital Place Building


Capital Place Building, đường Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
17 USD /m2
Diện tích: 63 - 100 - 300 m2
Diện tích: 63 - 100 - 300 m2
Giá: 17 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tai cao ốc OiiC Building


OiiC Building , đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 33 - 40 - 70 - 140 m2
Diện tích: 33 - 40 - 70 - 140 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc PDD Building


PDD Building, đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
22 USD /m2
Diện tích: 95 - 200- 300 m2
Diện tích: 95 - 200- 300 m2
Giá: 22 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc MB Building


MB Building , đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 100 - 150 - 400 m2
Diện tích: 100 - 150 - 400 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Khang Thông Building


Khang Thông Building, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1
17 USD /m2
Diện tích: 100 - 150 - 220 - 400 m2
Diện tích: 100 - 150 - 220 - 400 m2
Giá: 17 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc ACB Tower


ACB Tower, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM
18 USD /m2
Diện tích: 120 -150 - 400 - 900 m2
Diện tích: 120 -150 - 400 - 900 m2
Giá: 18 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Mai Sơn Tower


Mai Sơn Tower , đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
17 USD /m2
Diện tích: 98 - 120 m2
Diện tích: 98 - 120 m2
Giá: 17 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Ngọc Đông Dương Building


Ngọc Đông Dương Building , đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 65 - 100 - 190 m2
Diện tích: 65 - 100 - 190 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Belco Building


Belco Building, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 100 - 150 - 250 m2
Diện tích: 100 - 150 - 250 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Jabes 2 Building


Jabes 2 Building, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 65 - 100 - 230 m2
Diện tích: 65 - 100 - 230 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Golden Tower


Golden Tower, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 100- 150 - 250 - 420 m2
Diện tích: 100- 150 - 250 - 420 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Liên Hoa Building


Liên Hoa Building, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM
13 USD /m2
Diện tích: 60 -90 - 135 m2
Diện tích: 60 -90 - 135 m2
Giá: 13 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Hà Phan Tower


Hà Phan Tower , đường Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 160 - 240 - 400 m2
Diện tích: 160 - 240 - 400 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Thiên Sơn Building


Thiên Sơn Building, đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 100 - 120- 220 m2
Diện tích: 100 - 120- 220 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Golden Bridge Tower


Golden Bridge Tower, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
18 USD /m2
Diện tích: 50 -128 m2
Diện tích: 50 -128 m2
Giá: 18 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc PVC Sai Gon Building


PVC Sai Gon Building, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 100 -120 - 220 - 359 m2
Diện tích: 100 -120 - 220 - 359 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại Cao ốc HD Bank Tower


HD Bank Tower, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
24 USD /m2
Diện tích: 50 - 175 - 200 - 300 - 500 m2
Diện tích: 50 - 175 - 200 - 300 - 500 m2
Giá: 24 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Thiên Hồng Building


Thiên Hồng Building, đường Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 100 - 150 - 200 - 250 m2
Diện tích: 100 - 150 - 200 - 250 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Yoco Building


Yoco Building, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
24 USD /m2
Diện tích: 90 - 175 - 200 - 300 - 440 m2
Diện tích: 90 - 175 - 200 - 300 - 440 m2
Giá: 24 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Itaxa House


Itaxa House, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
20 USD /m2
Diện tích: 100 - 170 - 250 m2
Diện tích: 100 - 170 - 250 m2
Giá: 20 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Atic Building


Atic Building, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
16 USD /m2
Diện tích: 50 - 100 - 150 m2
Diện tích: 50 - 100 - 150 m2
Giá: 16 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Centec Tower


Centec Tower , đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
28 USD /m2
Diện tích: 100 - 150 - 250 - 300 - 500 - 1000 m2
Diện tích: 100 - 150 - 250 - 300 - 500 - 1000 m2
Giá: 28 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Đỗ Trần Building


Đỗ Trần Building, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 20 - 45 - 60- 80 - 100 - 150 - 180 m2
Diện tích: 20 - 45 - 60- 80 - 100 - 150 - 180 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Loyal Building


Loyal Building, đường Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 77 - 120 - 200 m2
Diện tích: 77 - 120 - 200 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc APC Building


APC Building, đường Đinh TIên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
15 USD /m2
Diện tích: 50 - 100 m2
Diện tích: 50 - 100 m2
Giá: 15 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 tại cao ốc Octagon Building


Octagon Building, đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
18 USD /m2
Diện tích: 70 - 110 - 130 - 210 m2
Diện tích: 70 - 110 - 130 - 210 m2
Giá: 18 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Nam An Building


Nam An Building, đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
13 USD /m2
Diện tích: 30 - 50 - 70 - 100 - 117 m2
Diện tích: 30 - 50 - 70 - 100 - 117 m2
Giá: 13 USD /m2
««1234567891011»...10 Trang kế tiếp»»

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn