Home Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Hải Âu Building


Hải Âu Building, đường Trường Sơn , Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
13 USD /m2
Diện tích: 50 - 65 - 73 - 81- 92 - 200 - 1000 m2
Diện tích: 50 - 65 - 73 - 81- 92 - 200 - 1000 m2
Giá: 13 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc HHM Building


HHM Building, đường Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
9 USD /m2
Diện tích: 30 - 40 - 50 - 73 - 86 - 100- 200 - 300 m2
Diện tích: 30 - 40 - 50 - 73 - 86 - 100- 200 - 300 m2
Giá: 9 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Hoàng Triều Building


Hoàng Triều Building, đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
11.5 USD /m2
Diện tích: 95 - 180 m2
Diện tích: 95 - 180 m2
Giá: 11.5 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Long Mã Building


Long Mã Building, đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
9 USD /m2
Diện tích: 80 - 160 m2
Diện tích: 80 - 160 m2
Giá: 9 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc LTA Building


LTA Building, đường Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
9 USD /m2
Diện tích: 58 - 100- 150- 200 m2
Diện tích: 58 - 100- 150- 200 m2
Giá: 9 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Nam Việt Steel Building


Nam Việt Steel Building, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
12 USD /m2
Diện tích: 50- 60 - 95 - 110- 150 m2
Diện tích: 50- 60 - 95 - 110- 150 m2
Giá: 12 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Thuận Việt Building


Thuận Việt Building, đường Út Tịch, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
9 USD /m2
Diện tích: 40- 60- 100- 200 m2
Diện tích: 40- 60- 100- 200 m2
Giá: 9 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Waseco Building


Waseco Building, đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
9 USD /m2
Diện tích: 60 -100 - 150- 300- 400 m2
Diện tích: 60 -100 - 150- 300- 400 m2
Giá: 9 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Western Building


Western Building, đường Hoàng Việt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
12 USD /m2
Diện tích: 40- 60- 100- 130 m2
Diện tích: 40- 60- 100- 130 m2
Giá: 12 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình nhà cao ốc TPA Building


TPA Building, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
12 USD /m2
Diện tích: 33- 44- 50 -95- 124- 200 m2
Diện tích: 33- 44- 50 -95- 124- 200 m2
Giá: 12 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Athena Building


Athena Building, đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
9 USD /m2
Diện tích: 49- 128- 240- 500 m2
Diện tích: 49- 128- 240- 500 m2
Giá: 9 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc ILD Building


ILD Building, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
10 USD /m2
Diện tích: 65 - 67 - 100 -130 m2
Diện tích: 65 - 67 - 100 -130 m2
Giá: 10 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc IDD 2 Building


IDD Building, đường Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
13 USD /m2
Diện tích: 30 - 50- 78- 100- 145 m2
Diện tích: 30 - 50- 78- 100- 145 m2
Giá: 13 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc DTC Building


DTC Building, đường Cộng Hòa, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
12 USD /m2
Diện tích: 50- 80- 100- 155- 240 m2
Diện tích: 50- 80- 100- 155- 240 m2
Giá: 12 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Hà Đô South Building


Hà Đô South Building, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
13 USD /m2
Diện tích: 50 - 100 - 180 - 240 - 400 - 600 m2
Diện tích: 50 - 100 - 180 - 240 - 400 - 600 m2
Giá: 13 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc GT Building


GT Building, đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
9 USD /m2
Diện tích: 50- 67- 100- 150 m2
Diện tích: 50- 67- 100- 150 m2
Giá: 9 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Đại Nguyên Building


Đại Nguyên Building, đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
12 USD /m2
Diện tích: 40 - 60 m2
Diện tích: 40 - 60 m2
Giá: 12 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Blue Berry Building


Blue Berry Building, D52, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
10 USD /m2
Diện tích: 20- 40- 60- 100- 120 m2
Diện tích: 20- 40- 60- 100- 120 m2
Giá: 10 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc CMC Plaza


CMC Plaza, đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM
10 USD /m2
Diện tích: 100 -250- 300- 500 m2
Diện tích: 100 -250- 300- 500 m2
Giá: 10 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc CT Plaza Office Building


CT Plaza Office Building, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
14 USD /m2
Diện tích: 100 - 150- 200- 300- 450 m2
Diện tích: 100 - 150- 200- 300- 450 m2
Giá: 14 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Bạch Đằng Building


Bạch Đằng Building, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
10 USD /m2
Diện tích: 30 - 65 m2
Diện tích: 30 - 65 m2
Giá: 10 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình tại cao ốc Etown Tower


Etown Tower , đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
14 USD /m2
Diện tích: 50 - 150 - 234 - 299 - 500 - 1000 m2
Diện tích: 50 - 150 - 234 - 299 - 500 - 1000 m2
Giá: 14 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc HMC Tower


HMC Tower, đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
16.5 USD /m2
Diện tích: 90 - 470 m2
Diện tích: 90 - 470 m2
Giá: 16.5 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Maritime Bank Tower


Maritime Bank Tower, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
21 USD /m2
Diện tích: 150- 200- 500- 700 m2
Diện tích: 150- 200- 500- 700 m2
Giá: 21 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Resco Building


Resco Building, đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
19 USD /m2
Diện tích: 100- 200- 300- 400 m2
Diện tích: 100- 200- 300- 400 m2
Giá: 19 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Havana Tower


Havana Tower, đường Hàm Nghi, Phường Bến thành, Quận 1, TP.HCM
20.5 USD /m2
Diện tích: 150- 300- 450- 900- 2000 m2
Diện tích: 150- 300- 450- 900- 2000 m2
Giá: 20.5 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc Hoa Rang Building


Hoa Rang Building, đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
22 USD /m2
Diện tích: 20 - 40- 55 - 70 - 80 - 100 - 150 - 200 m2
Diện tích: 20 - 40- 55 - 70 - 80 - 100 - 150 - 200 m2
Giá: 22 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc VT House Building


VT House Building, đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
11 USD /m2
Diện tích: 30 -50 m2
Diện tích: 30 -50 m2
Giá: 11 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc DIAMOND PLAZA


Diamond Plaza, đường Lê Duẩn,, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
31 USD /m2
Diện tích: 100 - 600 m2
Diện tích: 100 - 600 m2
Giá: 31 USD /m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại cao ốc KUMHO ASIANA PLAZA SAIGON


Kumho asiana plaza saigon, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
35 USD /m2
Diện tích: đang cập nhật m2
Diện tích: đang cập nhật m2
Giá: 35 USD /m2
««1234567891011»...10 Trang kế tiếp»»

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn