Home Cho thuê nhà Quận Phú Nhuận

Cho Thuê Nhà Quận Phú Nhuận

Tổng hợp hơn 250 nhà cho thuê tại Quận Phú Nhuận, Cho thuê nhà, biệt thự, ṭa nhà, diện tích cho thuê lớn nhỏ theo nhu cầu, đủ các loại nhà cho thuê, nhà mặt tiền, nhà nguyên căn, ṭa nhà văn pḥng, khách sạn, trung tâm thương mại, văn pḥng cho thuê

Các Từ Khóa Liên Quan Đến Cho Thuê Nhà Quận Phú Nhuận

Cho thuê nhà quận Phú Nhuận, nhà cho thuê quận Phú Nhuận, thuê nhà quận Phú Nhuận, cho thuê nhà nguyên căn quận Phú Nhuận, cho thuê nhà mặt tiền quận Phú Nhuận, nhà nguyên căn cho thuê quận Phú Nhuận, cho thuê ṭa nhà quận Phú Nhuận.

DANH SÁCH NHÀ CHO THUê QUẬN PHÚ NHUẬN

Cho thuê nhà mặt tiền Phan Đăng Lưu, 4x20m, 4 tầng, giá 45 triệu


Phan Đăng Lưu, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45 Triệu
Diện tích: 4x20-m m2
Diện tích: 4x20-m m2
Giá: 45 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Hồ Biểu Chánh, 5x30m, 5 tầng, giá 45 triệu


Hồ Biểu Chánh, phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45 Triệu
Diện tích: 5x30 m2
Diện tích: 5x30 m2
Giá: 45 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Phan Đ́nh Phùng, 4x17, 4 tầng, giá 45 triệu


Phan Đ́nh Phùng, phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45 Triệu
Diện tích: 4x17m m2
Diện tích: 4x17m m2
Giá: 45 Triệu

Cho thuê nhà Hoa Sứ, 4,5x17m, trệt, 3 lầu, 55 tr/tháng


Hoa Sứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
55 Triệu
Diện tích: 4,5x17 m2
Diện tích: 4,5x17 m2
Giá: 55 Triệu

Cho thuê nhà Nguyễn Văn Trỗi, 4x19m, hầm, 4 lầu, 120 tr/tháng


Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam
120 Triệu
Diện tích: 4x19 m2
Diện tích: 4x19 m2
Giá: 120 Triệu

Cho thuê nhà Phan Xích Long, 8x16m, trệt, 2 lầu, 4500 $/tháng


Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
4500 USD
Diện tích: 8 x 16 m2
Diện tích: 8 x 16 m2
Giá: 4500 USD

Cho thuê nhà Hoa Lan, 8x18m, 1 trệt, 3 lầu, 75 tr/tháng


Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
75 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 75 Triệu

Cho thuê nhà Hồ Văn Huê, 5x18m, trệt, 4 lầu, 42 tr/tháng


Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
42 Triệu
Diện tích: 5 x 18 m2
Diện tích: 5 x 18 m2
Giá: 42 Triệu

Cho thuê nhà Hồ Văn Huê, 4,5x16m, trệt, 2 lầu, 35 tr/tháng


Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
35 Triệu
Diện tích: 4,5x16 m2
Diện tích: 4,5x16 m2
Giá: 35 Triệu

Cho thuê nhà Phan Xích Long, 4x16m, 1 trệt, 5 lầu, 75 tr/tháng


Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
75 Triệu
Diện tích: 4 x 16 m2
Diện tích: 4 x 16 m2
Giá: 75 Triệu

Cho thuê nhà Nguyễn Văn Trỗi, 16x16m, trệt, 2 lầu, 15000 $/tháng


Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam
15000 USD
Diện tích: 16x16 m2
Diện tích: 16x16 m2
Giá: 15000 USD

Cho thuê nhà Phan Xích Long, 8x18 m, 1 trệt, 85 tr/tháng


Phan Xích Long, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
85 Triệu
Diện tích: 8 x 18 m2
Diện tích: 8 x 18 m2
Giá: 85 Triệu

Cho thuê nhà Cù Lao, 4x14m, 1 trệt, 3 lầu, 30 tr/tháng


80 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
30 Triệu
Diện tích: 4x14 m2
Diện tích: 4x14 m2
Giá: 30 Triệu

Cho thuê nhà Phan Đ́nh Phùng, 7x30m,NH 10m, 5 lầu, 15000 $/tháng


Phan Đ́nh Phùng, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
15000 USD
Diện tích: 7x30 m2
Diện tích: 7x30 m2
Giá: 15000 USD

Cho thuê nhà mặt tiền Trần Huy Liệu, 5x18m, 6 lầu, giá 120 triệu


Trần Huy Liệu, phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
120 Triệu
Diện tích: 5x18 m2
Diện tích: 5x18 m2
Giá: 120 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Hoa Cúc, 5x15m, hầm, 4 tầng giá 38 triệu


Hoa Cúc, phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
38 Triệu
Diện tích: 5x15 m2
Diện tích: 5x15 m2
Giá: 38 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Phan Đ́nh Phùng, 4x18m, 5 tầng, giá 60 triệu


Phan Đ́nh Phùng, phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
60 Triệu
Diện tích: 4x18 m2
Diện tích: 4x18 m2
Giá: 60 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Huỳnh Văn Bánh, 4x15m, 5 tầng, giá 45 triệu


Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45 Triệu
Diện tích: m2
Diện tích: m2
Giá: 45 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Cù Lao, 4x14m, 4 tầng, giá 40 triệu


Cù Lao, phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
40 Triệu
Diện tích: 4x14 m2
Diện tích: 4x14 m2
Giá: 40 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Nguyễn Văn Trỗi, 18x20m, 2 tầng, giá 150 triệu


Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
150 Triệu
Diện tích: 18x20 m2
Diện tích: 18x20 m2
Giá: 150 Triệu

Cho thuê nhà mặt tiền Nguyễn Trọng Tuyển, 4x15m, 4 tầng, giá 30 triệu


Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30 Triệu
Diện tích: 4x15 m2
Diện tích: 4x15 m2
Giá: 30 Triệu

Cho thuê nhà Hoa Lan, 4x16m, trệt, 3 lầu, 38 tr/tháng


Hoa Lan, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
38 Triệu
Diện tích: 4 x 16 m2
Diện tích: 4 x 16 m2
Giá: 38 Triệu

Cho thuê nhà Hoa Lan, 4x18m, hầm, 3 lầu, 50 tr/tháng


Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
50 Triệu
Diện tích: 4x18 m2
Diện tích: 4x18 m2
Giá: 50 Triệu

Cho thuê nhà Nguyễn Văn Trỗi, 11x24 m, 2 hầm, 8 lầu, 30000 $/tháng


Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
30000 USD
Diện tích: 14x24 m2
Diện tích: 14x24 m2
Giá: 30000 USD
48 Triệu
Diện tích: 4x18 m2
Diện tích: 4x18 m2
Giá: 48 Triệu

Cho thuê nhà góc Ngă Tư Hoa Lan 4x16m, 3 tầng, giá 60 triệu


Hoa Lan, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
60 Triệu
Diện tích: 4x16m m2
Diện tích: 4x16m m2
Giá: 60 Triệu
Diện tích: 4.2x18 m2
Giá: 55 Triệu
Diện tích: 4x16 m2
Giá: 60 USD
Diện tích: 5x20 m2
Giá: 55 Triệu

Cho thuê nhà Nguyễn Văn Trỗi, 12x20m, trệt, 2 lầu, 15000 $/tháng


Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
15000 USD
Diện tích: 12x20 m2
Diện tích: 12x20 m2
Giá: 15000 USD
««1234567891011»...10 Trang kế tiếp»»

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn