Home Cho thu mặt bằng Quận Ph Nhuận
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh
0.jpg_1342494108.jpgMặt bằng cho thu quận Ph Nhuận, mặt tiền Huỳnh Văn Bnh phường 12, gần ng 4 Trần Huy Liệu !
Cho thu mặt bằng đường Huỳnh Văn Bnh - phường 12 - Quận Ph Nhuận
123456789

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn