Home Cho thu mặt bằng Quận 3
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh
NhaNguyenThiMinhKhai(2).JPG_1412067642.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3, gi 2700$/th
Mặt bằng cho thu đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3
NhaNamKyKhoiNghia.JPG_1411627512.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, gi 25tr/th
Mặt bằng cho thu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3
Pasteur.JPG_1410325919.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Pasteur Quận 3, gi 50tr/th
Mặt bằng cho thu mặt tiền đường Pasteur Quận 3
nha-cho-thue-Nguyen-Thi-Minh-Khai(5).JPG_1408066586.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3, gi
Mặt bằng cho thu đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3
cho-thue-nha-Vo-Van-Tan(5).JPG_1407922920.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường V Văn Tần Quận 3, gi 2700$/th
Mặt bằng cho thu mặt tiền đường V Văn Tần, Quận 3
cho-thue-nha-Cao-Thang(2).JPG_1407210973.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Cao Thắng Quận 3, gi 65tr/th
Nh cho thu mặt tiền đường Cao Thắng, Quận 3
cho-thue-nha-Cao-Thang(2).JPG_1407210935.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Cao Thắng Quận 3, gi 65tr/th
Nh cho thu mặt tiền đường Cao Thắng, Quận 3
cho-thue-nha-Tran-Quoc-Thao.JPG_1407210709.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Trần Quốc Thảo Quận 3, gi 3500$/th
Mặt bằng cho thu mặt tiền đường Trần Quốc Thảo, Quận 3
nha-cho-thue-Nguyen-Thong.JPG_1406685142.jpgCần cho thu mặt bằng mặt tiền đường Nguyễn Thng Quận 3, gi 7000$/th
Mặt bằng cho thu mặt tiền đường Nguyễn Thng Quận 3
cho-thue-nha-Dien-Bien-Phu(3).JPG_1405061436.jpgCần cho thu mặt bằng đường Điện Bin Phủ Quận 3, gi 7000$/th
Mặt bằng cho thu đường Điện Bin Phủ Quận 3
Cho-thue-nha-Nam-Ky-Khoi-Nghia(5).JPG_1404887556.jpgCần cho thu mặt bằng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, gi 25000$/th
Mặt bằng cho thu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3
cho-thue-nha-Cao-Thang.JPG_1404887375.jpgCần cho thu mặt bằng đường Cao Thắng Quận 3, gi 6000$/th
Mặt bằng cho thu đường Cao Thắng Quận 3
cho-thue-nha-Nguyen-Thi-Minh-Khai(2).JPG_1404887190.jpgCần cho thu đất trống đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3, gi 8000$/th
Mặt bằng cho thu đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
nha-cho-thue-Tu-Xuong(2).JPG_1404886936.jpgCần cho thu mặt bằng đường T Xương Quận 3, gi 60tr/th
Mặt bằng cho thu đường T Xương, Quận 3
nha-cho-thue-Le-Van-Sy(2).JPG_1404473776.jpgCần cho thu mặt bằng đường L Văn Sỹ Quận 3, gi 45tr/th
Mặt bằng cho thu đường L Văn Sỹ Quận 3
12345678910

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn