Home Cho thu mặt bằng
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh
DSC01358.JPG-1311759865.jpgCho thu mặt bằng đường Số 1 Cư X Đ Thnh , quận 3. Gi 70tr/th
mặt bằng đường Số 1 Cư X Đ Thnh , quận 3.
DSC01388.jpg-1311759729.jpgCho thu mặt bằng đường L Chnh Thắng , quận 3. Gi 3000$/th
mặt bằng đường L Chnh Thắng , quận 3
DSC01402.JPG-1311759317.jpgCho thu mặt bằng đường Nguyễn Đnh Chiểu , quận 3. Gi 7500$/th
mặt bằng đường Nguyễn Đnh Chiểu , quận 3.
DSC01401.JPG-1311759167.jpgCho thu mặt bằng đường T Xương , quận 3. Gi 5000$/th
mặt bằng đường T Xương , quận 3
DSC01460.JPG-1311758996.jpgCho thu mặt bằng đường V Văn Tần , quận 3. Gi 6000$/th
mặt bằng đường V Văn Tần , quận 3
DSC01469.JPG-1311758054.jpgCho thu mặt bằng đường Nguyễn Thng quận 3. Gi 100tr/th
mặt bằng đường Nguyễn Thng quận 3
DSC01431.JPG-1311757622.jpgCho thu mặt bằng đường Bn Cờ quận 3. Gi 170tr/th
Cho thu mặt bằng đường Bn Cờ quận 3
DSC01471.JPG-1311757393.jpgCho thu mặt bằng đường Nguyễn Thng quận 3. Gi 200tr/th
mặt bằng đường Nguyễn Thng quận 3.
imagesCAXL4VME.jpg-1303630068.jpgMat bang cho thue duong Nguyen thong, ba huyen thanh quan, Quan 3, 20x30m goc 2 MT
Goc 2 MT Nguyen Thong, Ba Huyen Thanh Quan, Quan 3, HCM
imagesCAXL4VME.jpg-1303629549.jpgMat bang cho thue duong truong son cua ngo san bay tan son nhat
Mat tien truong son, p.2, Quan tan binh, HCM
««10 Previous Pageen...«414243444546

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn