Home Cho thuê căn hộ Quận 2
800 USD
Diện tích: 106 m2
Diện tích: 106 m2
Giá: 800 USD

Căn hộ cao cấp River Garden Thảo Điền Quận 2 cho thuê


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
2000 USD
Diện tích: 153 m2
Diện tích: 153 m2
Giá: 2000 USD

Cho thuê căn hộ cao cấp River Garden quận 2


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
2000 USD
Diện tích: 153 m2
Diện tích: 153 m2
Giá: 2000 USD

Cho thuê căn hô River Garden quận 2


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
2700 USD
Diện tích: 156 m2
Diện tích: 156 m2
Giá: 2700 USD

căn hộ cao cấp River Garden Thảo Điền Quận 2 cho thuê


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
2000 USD
Diện tích: 156 m2
Diện tích: 156 m2
Giá: 2000 USD

Cho thuê căn hộ cao cấp River Garden quận 2


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
1600 USD
Diện tích: 135 m2
Diện tích: 135 m2
Giá: 1600 USD

Cho thuê căn hô River Garden quận 2


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
1700 USD
Diện tích: 156 m2
Diện tích: 156 m2
Giá: 1700 USD

Cho thuê căn hô River Garden quận 2


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
1900 USD
Diện tích: 153 m2
Diện tích: 153 m2
Giá: 1900 USD

Cho thuê căn hộ cao cấp River Garden quận 2


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
1300 USD
Diện tích: 153 m2
Diện tích: 153 m2
Giá: 1300 USD

căn hộ cao cấp River Garden Thảo Điền Quận 2 cho thuê


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
2700 USD
Diện tích: 156 m2
Diện tích: 156 m2
Giá: 2700 USD

căn hộ cao cấp River Garden Thảo Điền Quận 2 cho thuê


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
1800 USD
Diện tích: 153 m2
Diện tích: 153 m2
Giá: 1800 USD

căn hộ cao cấp River Garden Thảo Điền Quận 2 cho thuê


170 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM
2700 USD
Diện tích: 156 m2
Diện tích: 156 m2
Giá: 2700 USD
Diện tích: 120 m2
Giá: 1900 USD
Diện tích: 120 m2
Giá: 2000 USD
14 USD /m2
Diện tích: 80 m2
Diện tích: 80 m2
Giá: 14 USD /m2
900 USD
Diện tích: 80 m2
Diện tích: 80 m2
Giá: 900 USD
1300 USD
Diện tích: 80 m2
Diện tích: 80 m2
Giá: 1300 USD

Cho thuê căn hộ Fideco - Apartment for rent in Fideco


Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
1500 USD
Diện tích: m2
Diện tích: m2
Giá: 1500 USD

Cho thuê căn hộ river garden, River Garden Apartment for rent


Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
1700 USD
Diện tích: 138 m2
Diện tích: 138 m2
Giá: 1700 USD
1234567

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn