Home Cho thuê căn hộ Quận 3

cho thuê căn hộ cao cấp screc, đường trương định quận 3, lầu 17,giá 600$


căn hộ cao cấp screc, đường trương định quận 3
600 USD
Diện tích: 81 m2
Diện tích: 81 m2
Giá: 600 USD
700 USD
Diện tích: 86 m2
Diện tích: 86 m2
Giá: 700 USD
700 USD
Diện tích: 81 m2
Diện tích: 81 m2
Giá: 700 USD
Diện tích: 100 m2
Giá: 1300 USD
Diện tích: 70 m2
Giá: 700 USD
Diện tích: 100 m2
Giá: 1300 USD
700 USD
Diện tích: 70 m2
Diện tích: 70 m2
Giá: 700 USD
Diện tích: 40 m2
Giá: 550 USD

Cho thuê căn hộ 3 quận 3 (chung cu Screc), 3 phòng ngủ, giá 750$


chung cư scerc, đường trương định nối dài quận 3
750 USD
Diện tích: m2
Diện tích: m2
Giá: 750 USD
Diện tích: m2
Giá: USD
Diện tích: 102 m2
Giá: 900 USD
Diện tích: 70 m2
Giá: 700 USD
Diện tích: 81 m2
Giá: 900 USD
550 USD
Diện tích: m2
Diện tích: m2
Giá: 550 USD
1300 USD
Diện tích: 100 m2
Diện tích: 100 m2
Giá: 1300 USD
700 USD
Diện tích: 70 m2
Diện tích: 70 m2
Giá: 700 USD
550 USD
Diện tích: 89 m2
Diện tích: 89 m2
Giá: 550 USD
1300 USD
Diện tích: 100 m2
Diện tích: 100 m2
Giá: 1300 USD
Diện tích: 70 m2
Giá: 700 USD
700 USD
Diện tích: 60 m2
Diện tích: 60 m2
Giá: 700 USD
Diện tích: 120 m2
Giá: 800 USD
Diện tích: m2
Giá: 700 USD
600 USD
Diện tích: 52 m2
Diện tích: 52 m2
Giá: 600 USD
21 USD
Diện tích: 101 m2
Diện tích: 101 m2
Giá: 21 USD
Diện tích: 100 m2
Giá: 1300 USD
12tr USD /m2
Diện tích: 55 m2
Diện tích: 55 m2
Giá: 12tr USD /m2
Diện tích: 101 m2
Giá: 1100$ USD
Diện tích: 100 m2
Giá: 1300 USD
Diện tích: 75 m2
Giá: 1000 USD
700 USD
Diện tích: 84 m2
Diện tích: 84 m2
Giá: 700 USD
1234

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 028 35171994 - Fax: 02835171995 Email: Support@vnreal.vn