Home Cho thu mặt bằng Quận Ph Nhuận
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh
e044d2049754720a2b45.jpg_1555668139.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Huỳnh Văn Bnh, 4x13 m2, 40 triệu
Huỳnh Văn Bnh, Phường 13, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
41bc124e17d9f587acc8.jpg_1554110771.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển, 6,2x25 m2, 60 triệu
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
31191ab4d232306c6923.jpg_1553779506.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Huỳnh Văn Bnh, 3x15 m2, 35 triệu
Huỳnh Văn Bnh, Phường 12, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
3b24e91f2199c3c79a88.jpg_1553779302.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường L Văn Sĩ, 4,2x25 m2, 65 triệu
Đường L Văn Sỹ, Phường 11, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
e91acb0733ead1b488fb.jpg_1553161202.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Trường Sa, 12x4 m2, 2 lầu, 50 triệu
Trường Sa, Phường 17, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
img-1630-1-7979-jpg-20181218100828WMzAwkxit5.jpg_1545117268.jpgCho thu MB mặt tiền C Lao, phường 2,Ph Nhun, 4x14 trệt 3 lầu, 36 triệu.
C Lao, Phường 3, Quận Ph Nhuận, Thnh Phố Hồ Ch Minh
cu-lao118-000-jpg-20181218100949r6ma329jrm.jpg_1545117064.jpgCho thu MB mặt tiền C Lao, phường 2, 7x14 trệt 3 lầu, 55 triệu.
C Lao, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
164-phan-dinh-phung-jpg-20181218093247nFDKqV7fdC.jpg_1545116759.jpgCho thu MB mặt tiền đường Phan Đnh Phng,Ph Nhuận, 4x16 m2, 80 triệu
Phan Đnh Phng, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
19-cu-lao-jpg-20181218091759AypXHSpoFn.jpg_1545116654.jpgCho thu MB mặt tiền đường C Lao,Ph Nhuận 4x14 m2, 3 lầu, 35 triệu
C Lao, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
6-hoa-hong-jpg-20181213131902nuBqCc5WlH.jpg_1545105376.jpgCho thu MB mặt tiền đường Hoa Hồng, 8x16 m2, 1 hầm, 1 trệt, 1 lầu, 2700 usd
Hoa Hồng, Phường 2, Quận Ph Nhuận, Thnh Phố Hồ Ch Minh
img-1463-1-27a-jpg-20181212134701wwpLwUHb2j.jpg_1545104773.jpgCho thu MB mặt tiền hong diệu, phường 10, 4x21 trệt 3 lầu 40 triệu.
Hong Diệu, Phường 10, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
15phandinhphung.jpg_1541054014.jpgCho thu nh mặt tiền đường Phan Đnh Phng, 9.5x17 m, 3000 usd
Phan Đnh Phng, Phường 17, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
5d0c89b453d8b386eac9-jpg-20180917125026fGhgRm8HRD.jpg_1537237685.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Phan Xch Long, 18 triệu
Phan Xch Long, Phường 3, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
12345678

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn