Home Cho thu mặt bằng Quận Ph Nhuận
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh
e91acb0733ead1b488fb.jpg_1553161202.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Trường Sa, 12x4 m2, 2 lầu, 50 triệu
Trường Sa, Phường 17, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
img-1630-1-7979-jpg-20181218100828WMzAwkxit5.jpg_1545117268.jpgCho thu MB mặt tiền C Lao, phường 2,Ph Nhun, 4x14 trệt 3 lầu, 36 triệu.
C Lao, Phường 3, Quận Ph Nhuận, Thnh Phố Hồ Ch Minh
cu-lao118-000-jpg-20181218100949r6ma329jrm.jpg_1545117064.jpgCho thu MB mặt tiền C Lao, phường 2, 7x14 trệt 3 lầu, 55 triệu.
C Lao, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
164-phan-dinh-phung-jpg-20181218093247nFDKqV7fdC.jpg_1545116759.jpgCho thu MB mặt tiền đường Phan Đnh Phng,Ph Nhuận, 4x16 m2, 80 triệu
Phan Đnh Phng, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
19-cu-lao-jpg-20181218091759AypXHSpoFn.jpg_1545116654.jpgCho thu MB mặt tiền đường C Lao,Ph Nhuận 4x14 m2, 3 lầu, 35 triệu
C Lao, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
6-hoa-hong-jpg-20181213131902nuBqCc5WlH.jpg_1545105376.jpgCho thu MB mặt tiền đường Hoa Hồng, 8x16 m2, 1 hầm, 1 trệt, 1 lầu, 2700 usd
Hoa Hồng, Phường 2, Quận Ph Nhuận, Thnh Phố Hồ Ch Minh
img-1463-1-27a-jpg-20181212134701wwpLwUHb2j.jpg_1545104773.jpgCho thu MB mặt tiền hong diệu, phường 10, 4x21 trệt 3 lầu 40 triệu.
Hong Diệu, Phường 10, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
15phandinhphung.jpg_1541054014.jpgCho thu nh mặt tiền đường Phan Đnh Phng, 9.5x17 m, 3000 usd
Phan Đnh Phng, Phường 17, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
5d0c89b453d8b386eac9-jpg-20180917125026fGhgRm8HRD.jpg_1537237685.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Phan Xch Long, 18 triệu
Phan Xch Long, Phường 3, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
12345678

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn