Home Cho thu mặt bằng Quận Ph Nhuận
Mat Bang Cho Thue Tai: Quan 1,2,3,4,5,7,10, Phu Nhuan, Tan Binh, Binh Thanh
0c7b9a9c1a58fe06a749.jpg_1562828581.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Phan Xch Long, 8x16 m2, 230 triệu
Phan Xch Long, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
22d07f63145ef000a94f.jpg_1562659653.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Hoa Sứ, 4x16 m2, 45 triệu
Hoa Sứ, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
3476f21d9f207b7e2231.jpg_1562659573.jpgCho thu mặt bằng đất trống mặt tiền đường Hoa Mai, 8x18 m2, 65 triệu
Hoa Mai, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
f7665ea7fba01ffe46b1.jpg_1561627318.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển, 4x17 m2, 4 lầu, 70 triệu
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
b4058bc52ec2ca9c93d3.jpg_1561627099.jpgCHo thu mặt bằng mặt tiền đường Đặng Văn Ngữ, 5,3x18,5 m2, 3 lầu, 70 triệu
Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
0944d51cb9785d260469.jpg_1561003595.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Trần Huy Liệu, 9x22 m2, 140 triệu
Trần Huy Liệu, Phường 12, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
7a647d83043ee160b82f.jpg_1560502142.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Hoa Hồng, 4x16 m2, 42 triệu
Hoa Hồng, Phường 2, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
45377f502be0cebe97f1.jpg_1560158663.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Hong Văn Thụ, 2300 m2, 22000 usd
Hong Văn Thụ, Phường 8, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
e2727f2c7c8299dcc093.jpg_1559960501.jpgCho thu nh mặt tiền Phan Đăng Lưu, phường 3, 4m x 20m, trệt 3 lầu
Phan Đăng Lưu, phường 3, 4m x 20m, trệt 3 lầu
9a261147a6d943871ac8.jpg_1559710119.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Huỳnh Văn Bnh, 3,2x12 m2, 2 lầu, 40 triệu
Huỳnh Văn Bnh, Phường 13, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
d3bbe0119e817bdf2290.jpg_1559705600.jpgCho thu nh mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, Quận Ph Nhuận.
đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, Quận Ph Nhuận.
bcbd93d88031656f3c20.jpg_1558763934.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền Phan Xch Long, 4x16 m2, 100 triệu
Phan Xch Long, Phường 7, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
e044d2049754720a2b45.jpg_1555668139.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Huỳnh Văn Bnh, 4x13 m2, 40 triệu
Huỳnh Văn Bnh, Phường 13, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Việt Nam
41bc124e17d9f587acc8.jpg_1554110771.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển, 6,2x25 m2, 60 triệu
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
31191ab4d232306c6923.jpg_1553779506.jpgCho thu mặt bằng mặt tiền đường Huỳnh Văn Bnh, 3x15 m2, 35 triệu
Huỳnh Văn Bnh, Phường 12, Ph Nhuận, Hồ Ch Minh, Vietnam
123456789

Bất Động Sản VNREAL
142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Ph Nhuận, TPHCM
Tel: 08 35171994 - Fax: 0835171995 Email: Support@vnreal.vn